Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 13 stycznia 2017
olsztyn

Wydział Biologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Ul. Oczapowskiego 1

10-719 Olsztyn

Program    układ kategoriami    układ tabelaryczny

8:00


Kategoria: Wycieczki

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

08:00-20:00

Zwiedzanie szklarni Wydziału Biologii i Biotechnologii

Prowadzi: Mgr Teresa Jagielska

Możliwość obejrzenia kolekcji roślin w szklarni.. Rośliny pochodzą z różnych stref klimatycznych.

b/o

Szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul Heweliusza 22

Bez ograniczeń

Nie

Kategoria: wystawy

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

08:00-20:00

Natura w obiektywie

Prowadzi: Mgr Teresa Jagielska

Wystawa przyrodnicza, fotografie gromadzone przez kilka lat, pokazujące piękno i różnorodność przyrody.

b/o

Biblioteka Uniwersytecka UWM, I piętro

100

Nie

08:00-20:00

Dalie na szkle malowane

Prowadzą: Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Dr Grzegorz Fiedorowicz

Dalie na szkle malowane – wystawa poplenerowa. Prace powstały w czasie IV Olsztyńskiej Wystawy Dalii w 2016 roku. Prace malowane były na butelkach, słoikach i starym szkle laboratoryjnym.

link do strony

b/o

Szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul Heweliusza 22

Bez ograniczeń

Nie

08:00-23:00

Puszcza Białowieska - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Europy

Prowadzi: Dr hab. S. Czachorowski prof. UWM

Wystawa zdjęć z krótkimi opisami oraz QR Kodami, linkującymi do obszerniejszych artykułów (wykorzystanie mobilnego Internetu). Jest to relacja z badań przyrodniczych prowadzonych na terenie Puszczy Białowieskiej wraz z elementami kultury materialnej, zachowanej wokół Puszczy. Na planszach znajdują sie zdjęcia unikalnej przyrody Puszczy Białowieskiej oraz wyniki badań, dotyczące owadów wodnych różnych siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem chruścików (Trichoptera). Ważny wątkiem jest siedlisko martwego drewna w Puszczy Białowiejskiej i lasach gospodarczych. Przyroda jako podstawa rozwoju gospodarczego i rynek pracy dla społeczności lokalnej.

Wbrew pozorom Puszcza Białowieska nie jest w pełni dziewiczym terenem. Nawet w rezerwacie ścisłym widać dawne działania ludzkie. Jednak skala zmian jest niewielka. W Polsce żyje około 35 tys. gatunków bezkręgowców, z których około 26 tys. to owady. W Puszczy Białowieskiej wykazano obecność 11 700 gatunków bezkręgowców, ale żyje tu najprawdopodobniej ich 22 tys. Sam, w czasie ostatnich badań zbiorników wodnych Puszczy, spotkałem dwa nowe dla Parku Narodowego gatunki chruścików. A wydawało się, że chruściki (Trichoptera) należą do dość dobrze poznanej grupy na obszarze Puszczy.

b/o

Dolny hall Collegium Biologiae

Bez ograniczeń

Nie

08:00-20:00

Woda, las i człowiek – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Prowadzą: Dr hab. Stanisław Czachorowski prof. UWM, dr hab. Katarzyna Glińska Lewczuk, prof. UWM

Wystawa to fotorelacja z wizyt studyjnych i współpracy francusko-polskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów Europy. Plansze dotyczą współpracy badawczej, różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i leśnych, konferencji zorganizowanej w ramach Dnia Wody, bioróżnorodności starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich, przyrodzie Parku Brenne, wodzie w krajobrazie i wykorzystywania zasobów wodnych na przestrzeni wieków, produkcji żywności wysokiej jakości, powiązania bioróżnorodności i gospodarki w skali regionalnej. Więcej informacji znaleźć można w opisach, do których odsyłają QR Code.

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, holl, Płac Łódzki 3, III piętro

Bez ograniczeń

Nie

08:00-20:00

Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu

Prowadzą: Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Interaktywna wystawa pt. "Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu".
Trwa Dekada Bioróżnorodności ONZ (2011-2020). Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna dla gospodarki i ochrony przyrody w skali lokalnej jak i globalnej? Jakie jest nasze regionalne dziedzictwo przyrodnicze? Wystawa zdjęć i opisów wybranych roślin i zwierząt Warmii i Mazur (10 plansz 70 x 100 cm), wraz z elementami etnografii oraz wykorzystania w dawnym i współczesnym ziołolecznictwie, gastronomii oraz perspektywy wykorzystania w biogospodarce.
Plansze zawierają zdjęcia gatunków, krótkie opisy oraz QR Code (dla osób z mobilnym Internetem w smarfonach i tabletach) kierujących do szerszych opisów w internecie. Integralnym uzupełnieniem wystawy są szersze opisy zamieszczone na blogu.

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, holl, Płac Łódzki 3, III piętro

Bez ograniczeń

Nie

08:00-20:00

Sukulenty

Prowadzi: Mgr Teresa Jagielska

Około 300 taksonów roślin z klimatu gorącego i suchego, które gromadzone są od kilku lat. Rośliny te to głównie przedstawiciele następujących rodzin botanicznych:Kaktusowate,Wilczomleczowate,Trojeściowate,Przypołudnikowate oraz Gruboszowate.

b/o

Szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul Heweliusza 22

Bez ograniczeń

Nie

08:00-23:00

Sztuka, przyroda, ekologia – relacja z praktyki studenckiej we Francji

Prowadzi: Anna Wojszel

Zapraszam Was na fotograficzny spacer po miasteczkach i prowincji Francji. Jako studentka kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyłam staż we Francji, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Francja-Polska w Indre (Association France-Pologne de l'Indre), przy współpracy UWM w Olsztynie.
Dzięki odbytej praktyce we Francji mogłam poznać kulturę i sztukę francuską, pracę w ogrodzie biologicznym, poglądy na temat ekologii i zdrowego odżywiania. To wszystko pozwoliło mi szerzej i jeszcze bardziej pozytywnie spojrzeć na świat. Poznałam przeróżne smaki i zapachy.

b/o

Collegium Biologiae, hol

Bez ograniczeń

Nie

08:00-17:00

Podwodny świat

Prowadzi: AKP Skorpena

Ekspozycja i przedstawienie sprzętu nurkowego, pokaz fotografii z różnych wypraw podwodnych. Hydrobiolodzy często korzystają z takiego sprzętu w czasie podwodnych badań naukowych.

b/o

Collegium Biologiae, hol

Bez ograniczeń

Nie

9:00


Kategoria: KONKURSY I QUIZY

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-20:00

Noc z książką naukową i popularnonaukową

Prowadzi: Księgarnia Arche

Księgarnia książek naukowych i popularnonaukowych. Dodatkowo gra terenowa: zdjęcie z c naukowym gadżetem.
Księgarnia Arche. Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, ul. Oczapowskiego 12b.

b/o

Księgarnia Arche Budynek Biblioteki głównej, ul. Oczapowskiego 12b)

Bez ograniczeń

Nie

Kategoria: laboratoria

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-10:30

Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną”

Zajęcia mają na celu przybliżenie informacji na temat materiału genetycznego i uświadomienie, że DNA jest wszędzie wokół nas. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie działalność i wyposażenie laboratorium genetycznego. Zaprezentowane zostaną profesjonalne metody ekstrakcji kwasów nukleinowych z układów biologicznych. Ponadto przeprowadzona zostanie, we współudziale z uczestnikami, izolacja DNA w sposób możliwy do powtórzenia w warunkach domowych. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego DNA w żelu agarozowym (podstawowej techniki wizualizacji kwasów nukleinowych).
Rezerwacjka miejsc: (89)523 44 55 lub 523 44 29

od 12 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin Sala nr 4 i 10 Plac Łódzki 3

15

Tak

Kategoria: pokazy/prezentacje

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-09:50

Las - świątynia przyrody czy wielki supermarket?

Prowadzi: Nadleśnictwo Olsztynek

Usługi ekosystemowe to związek lasu z aktywnością ludzką i jego potencjał usługotwórczy. Działalność Lasów Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju co potwierdzaj międzynarodowe certyfikaty. Leśnicy obserwują ,że w zmieniających się warunkach ekonomicznych, demograficznych oraz społecznych następuje przedefiniowanie rangi poszczególnych funkcji lasu. Podczas tegorocznej Nocy Biologów Nadleśnictwo Olsztynek pokaże bogactwo i różnorodność usług ekosystemowych mazurskich lasów.
Uczestników zapytamy o to co daje im las, jak go postrzegają? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie czy współczesny człowiek oddala się od lasu.
Rezerwacja miejsca na warsztaty: justyna.haladaj@olsztyn.lasy.gov.pl

od 12 lat

Collegium Biologiae, sala 05

26

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-09:45

Odkryj tajniki mikroskopii elektronowej

Prowadzi: mgr Marek Piłat

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami mikroskopowymi wykorzystywanymi przez biologów do poznawania tajników przyrody. Zapoznają się z budową i zasadą funkcjonowania transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Uczestnicy zobaczą jak przygotowuje się materiał badawczy na ultramikrotomie. Następnie przeprowadza obserwacje przygotowanych wcześniej skrawków materiału biologicznego w mikroskopie elektronowym.
Rezerwacja: marek.pilat@uwm.edu.pl

od 12 lat

LDM, Pracownia mikroskopowa, ul. Prawocheńskiego 5

8

Tak

09:00-09:45

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzi: Naukowe Koło Mikrobiologów mgr Magdalena Górzyńska

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z tajnikami pracy mikrobiologa. Nauczą się podstaw obsługi mikroskopu oraz innych sprzętów laboratoryjnych. Dowiedzą się co „jedzą” bakterie oraz gdzie możemy je spotkać.
Nie zabraknie również wybuchowych atrakcji oraz konkursów z nagrodami.
Rezerwacja miejsc: mgr Magdalena Górzyńska, (89) 523 45 54

od 10 lat

Oczapowskiego 1A, Katedra Mikrobiologii, sala 206

15

Tak

09:45-10:30

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzi: Naukowe Koło Mikrobiologów mgr Magdalena Górzyńska

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z tajnikami pracy mikrobiologa. Nauczą się podstaw obsługi mikroskopu oraz innych sprzętów laboratoryjnych. Dowiedzą się co „jedzą” bakterie oraz gdzie możemy je spotkać.
Nie zabraknie również wybuchowych atrakcji oraz konkursów z nagrodami.
Rezerwacja miejsc: mgr Magdalena Górzyńska, (89) 523 45 54

od 10 lat

Oczapowskiego 1A, Katedra Mikrobiologii, sala 206

15

Tak

Kategoria: wystawy

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-22:00

Nasze Naukowe Pasje i Dokonania- wystawa posterów

Prowadzą: Lek. wet. Blanka Bukowsk, mgr Natalia Machałek

Wystawa posterów. Obydwie jesteśmy młodymi naukowczyniami. Prowadzimy badania, doświadczenia na określonym materiale badawczym. Często nauka jest naszą pasją. Chcemy podczas Nocy Biologów zaprezentować nasze naukowe dokonania w formie wystawy szerszemu gronu osób. Nauka nie musi być nudna ani zarezerwowana jedynie dla naukowców. Zazwyczaj tak jest. Chcemy pokazać w formie posterów, co robimy na co dzień, co prezentujemy na konferencjach naukowych. Co nas interesuje. Zapraszamy do obejrzenia wystawy! Blanka Bukowska i Natalia Machałek,
Wydział Kształtowana Środowiska i Rolnictwa i Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

b/o

Hall Collegium Biologiae

Bez ograniczeń

Nie

09:00-23:00

Oblicza lasu

Prowadzi: Nadleśnictwo Olsztynek

Edukacyjna ścianka ze zdjęciami.

b/o

Collegium Biologiae, hol

Bez ograniczeń

Nie

09:00-23:00

Las na dotyk

Prowadzi: Nadleśnictwo Olsztynek

Ścianka sensoryczna.

b/o

Collegium Biologiae, hol

Bez ograniczeń

Nie

Kategoria: Żywa biblioteka

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-10:00

Sekretne życie chruścików (Insecta: Trichoptera)

Prowadzą: Dr hab. S. Czachorowski, prof. UWM

Rozmowa z ekologiem i entomologiem w pracowni naukowej. Proponowane tematy:
1. Jak chruściki budują swój domek?
2. Czy chruściki pomogą wyjaśnić filogenezę owadów i wyjście owadów na ląd?
3. Czego jeszcze nie wiemy o chruścika Polski i Europy.

Możliwość rezerwacji: e-mail stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl, tel. 89 523-43-03

b/o

Plac Łódzki 3, pok. 325 (III piętro)

4

Nie

09:00-10:00

Czy porosty mają łatwe życie?

Prowadzi: Dr Anna Zalewska

1. Czy symbioza porostowa to tylko „zwykły” mutualizm grzyba i glonu, czy skomplikowana symbioza wieloskładnikowa z udziałem bakterii i innych grzybów? Co wiadomo na podstawie najnowszych badań?

2. Jak żyją porosty – fizjologia
i ekofizjologia porostów żyjących na różnych podłożach (na skałach i w ich wnętrzu, na drewnie, na ziemi, na korze drzew, na żywych liściach roślin tropikalnych, na żywych mchach i innych porostach)

3. Jak porosty przystosowane są do trudnego życia w środowiskach ekstremalnych – w Arktyce i na Antarktydzie, w wysokich górach i na pustyniach ?

Rozmowa z ekologiem i lichenologiem w pracowni naukowej.
Podczas spotkania można będzie obejrzeć pod binokularem przykłady gatunków z różnych środowisk.
Konieczna rezerwacja do 3.stycznia 2017, anna.zalewska.ol@wp.pl

od 15 lat

Plac Łódzki 1, II piętro, pok. 205

5

Tak

10:00


Kategoria: pokazy/prezentacje

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-11:00

Zwierzęta w biotechnologii

Prowadzą: dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska

Naszym celem będzie zainteresowanie osób najmłodszych, które dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Podczas wykładu zatytułowanego „O zwierzakach w biotechnologii” dzieci dowiedzą się jak bardzo niektóre zwierzęta przysłużyły się badaniom prowadzonym w laboratorium. Okazuje się, bowiem, że zwykła muszka owocowa poleciała kiedyś w kosmos, a na plecach myszy wyhodowano ucho! Zaraz po krótkim wprowadzeniu, na dzieci czekać będzie szereg zadań i konkursów plastycznych, w których będą mogły puścić wodze fantazji i przedstawić, które ze zwierząt wykorzystywanych w biotechnologii podobało się im najbardziej oraz jak wyobrażają sobie DNA. Jak zwykle, na autorów najlepszych prac czekały będą nagrody.
Wykonawcy:
dr Marta Kieżun
mgr Mariusz Dziekoński
mgr Aleksandra Kurzyńska
mgr Wioleta Czelejewska
mgr Karol Szeszko
mgr Kamil Dobrzyń
mgr Edyta Rytelewska
mgr Katarzyna Kisielewska
mgr Hubert Buchowski
mgr Ewa Waszkiewicz

Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”

Konieczność rezerwacji 89 523 32 01 lub 89 523-39-04 kontakt dr Agata Żmijewska
89 523 42 26 kontakt dr Nina Smolińska

uczniowie klas I-III SP

Collegium Biologiae Katedra Fizjologii Zwierząt , sala 224

20

Tak

10:00-11:30

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska

W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.
Tematy:. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.
4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.
5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?
6. Świecący wulkan.
7. Zwariowane mleko.
8. Skaczące jajko.
9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.
10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.
11. Lawalampa i inne.
Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło
Opiekunowie naukowi:
dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska
Wykonawcy:
dr Marta Kieżun
mgr Mariusz Dziekoński
mgr Aleksandra Kurzyńska
mgr Wioleta Czelejewska
mgr Karol Szeszko
mgr Katarzyna Karwowska
mgr Kamil Dobrzyń
mgr Edyta Rytelewska
mgr Katarzyna Kisielewska
mgr Hubert Buchowski
mgr Ewa Waszkiewicz

Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
Studenckie Koło Naukowe Krymininalistyki

Konieczność rezerwacji 89 523 32 01 lub
89 523-39-04 kontakt dr Agata Żmijewska
89 523 42 26 kontakt dr Nina Smolińska

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

Collegium Biologiae Sala P13

25

Tak

10:00-11:00

Jak ryba w wodzie

Prowadzi: dr Robert Krupa

Zajęcia praktyczne z wykładem z preparatami ryb. Zapoznanie z przystosowaniami morfologicznymi do życia ryb w środowisku wodnym. Zaprezentowanie różnorodności przystosowań do środowiska. Rezerwacja miejsc Robert Krupa e-mail krupi.r@gmail.com

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5; sala 265

26

Tak

10:00-10:50

Las - świątynia przyrody czy wielki supermarket?

Prowadzi: Nadleśnictwo Olsztynek

Usługi ekosystemowe to związek lasu z aktywnością ludzką i jego potencjał usługotwórczy. Działalność Lasów Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju co potwierdzaj międzynarodowe certyfikaty. Leśnicy obserwują ,że w zmieniających się warunkach ekonomicznych, demograficznych oraz społecznych następuje przedefiniowanie rangi poszczególnych funkcji lasu. Podczas tegorocznej Nocy Biologów Nadleśnictwo Olsztynek pokaże bogactwo i różnorodność usług ekosystemowych mazurskich lasów.
Uczestników zapytamy o to co daje im las, jak go postrzegają? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie czy współczesny człowiek oddala się od lasu.
Rezerwacja miejsca na warsztaty: justyna.haladaj@olsztyn.lasy.gov.pl

od 12 lat

Collegium Biologiae, sala 05

26

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-11:00

Zapachy kuchenne

Prowadzą: dr Regina Frączek, dr Janusz Wasilewski

Nauka rozpoznawania zapachów poprzez zabawę. Celem warsztatów będzie kojarzenie zapachów próbek warzyw, owoców, ziół oraz przypraw z kolorowymi kartami przedstawiającymi źródło tych zapachów. Rywalizacja będzie się odbywać w zespołach. Dla zwycięzców zawodów przewidziane są nagrody. Przewiduje się również możliwość sporządzania własnych mikstur. Dla starszych dzieci będą przygotowane plakaty ze wzorami substancji chemicznych odpowiedzialnych za konkretne zapachy

od lat 5

Katedra Biochemii, hall

16

Nie

10:00-10:45

Odkryj tajniki mikroskopii elektronowej

Prowadzi: mgr Marek Piłat

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami mikroskopowymi wykorzystywanymi przez biologów do poznawania tajników przyrody. Zapoznają się z budową i zasadą funkcjonowania transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Uczestnicy zobaczą jak przygotowuje się materiał badawczy na ultramikrotomie. Następnie przeprowadza obserwacje przygotowanych wcześniej skrawków materiału biologicznego w mikroskopie elektronowym.
Rezerwacja marek.pilat@uwm.edu.pl

gimnazjum

Pracownia mikroskopowa, ul. Prawocheńskiego 5

8

Tak

10:30-11:30

Co mama w genach dała?

Prowadzą: dr Sylwia Świgońska, dr Anna Nynca

Komórki roślinne i zwierzęce bardzo się od siebie różnią – spełniają inne funkcje, budują różne organizmy. Ale wszystkie komórki do życia potrzebują jądra. Co takiego znajduje się w jądrze i dlaczego jest ono takie ważne? W trakcie zajęć studenci zapoznają się z organizacją jądra komórkowego i budową DNA. Dowiedzą się w jaki sposób „tajemnica” którą skrywa jądro przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, czyli poznają podstawę dziedziczenia. Ponadto, będą mieli okazję na praktyczne zbadanie jednej z dziedziczonych po rodzicach cech.
REZERWACJA: ldm@uwm.edu.pl

gimnazjum-liceum

Sala 08, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

20

Tak

10:30-11:15

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzi: Naukowe Koło Mikrobiologów mgr Magdalena Górzyńska

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z tajnikami pracy mikrobiologa. Nauczą się podstaw obsługi mikroskopu oraz innych sprzętów laboratoryjnych. Dowiedzą się co „jedzą” bakterie oraz gdzie możemy je spotkać.
Nie zabraknie również wybuchowych atrakcji oraz konkursów z nagrodami.
Rezerwacja miejsc: mgr Magdalena Górzyńska, (89) 523 45 54

od 10 lat

Oczapowskiego 1A, Katedra Mikrobiologii, sala 206

15

Tak

Kategoria: Wycieczki

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-10:45

Kręgowce chronione i zagrożone Warmii i Mazur

Prowadzi: dr Robert Krupa

Wycieczka po muzeum zoologicznym z prezentacją preparatów i wykładem. Rezerwacja: Robert Krupa e-mail krupi.r@gmail.com

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5; sala 266

26

Tak

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:30-11:00

Oficjalne otwarcie Nocy Biologów w Olsztynie

Prowadzi: Prof.dr hab. Tadeusz Kamiński

Uroczyste i oficjalne otwarcie Nocy Biologów w Olsztynie 2017 z udziałem władz uczelni i Wydziału. Informacje dla prasy.
Informacja o projekcie edukacyjnym pn. "Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy", który będzie realizowany od lutego do końca czerwca 2017, adresowany do młodzieży szkolnej. Więcej: link do strony

b/o

Collegium Biologiae, hol

Bez ograniczeń

Nie

11:00


Kategoria: laboratoria

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

11:00-13:00

W pracowni histologa

Prowadzi: dr Janusz Najdzion mgr Beata Hermanowicz

Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z procedurą histologiczną, według której można wykonać preparaty mikroskopowe techniką parafinową. W laboratorium histologicznym na przygotowanych stanowiskach uczestnicy będą pod kierunkiem pracowników wykonywać kolejne czynności związane z wykonaniem preparatu, m.in. przygotowanie szkiełek podstawowych, zatapianie materiału w bloczki parafinowe, krojenie bloczków na mikrotomie, naklejanie skrawków na szkiełka na łaźni wodnej, uwadnianie skrawków w szeregu alkoholowym i ich barwienie m.in. fioletem krezylowym wybarwiającym ciała komórek nerwowych, odwadnianie i prześwietlanie, zamknięcie preparatu, obserwacja pod mikroskopem.
Rezerwacja tel 89 523-43-01, m.domagalska@uwm.edu.pl

od 12 lat

Katedra Anatomii Porównawczej, sala: 336 (III piętro); Pl. Łódzki 3

10

Tak

11:30-13:00

Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną”

Zajęcia mają na celu przybliżenie informacji na temat materiału genetycznego i uświadomienie, że DNA jest wszędzie wokół nas. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie działalność i wyposażenie laboratorium genetycznego. Zaprezentowane zostaną profesjonalne metody ekstrakcji kwasów nukleinowych z układów biologicznych. Ponadto przeprowadzona zostanie, we współudziale z uczestnikami, izolacja DNA w sposób możliwy do powtórzenia w warunkach domowych. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego DNA w żelu agarozowym (podstawowej techniki wizualizacji kwasów nukleinowych).
Rezerwacjka miejsc: (89)523 44 55 lub 523 44 29

od 12 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin Sala nr 4 i 10 Plac Łódzki 3

15

Tak

Kategoria: POKAZY DLA WSZYSTKICH/WYSTAWY

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

11:00-14:00

Pokazy filmów przyrodniczych

Prowadzi: Aniela Smoczyńska

Przyrodniczy serial telewizyjny „W służbie natury” – 5 odcinków – każdy – max.12 minut, film Blask lasu - 10 min., film „Uratować cietrzewia” – 10 min., film „Sosna Taborska” – 20 min.

od 7 lat

Collegium Biologiae, aula

300

Nie

Kategoria: pokazy/prezentacje

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

11:00-17:00

Mazurski Park Krajobrazowy – bioróżnorodność i ochrona pszczół

Prowadzi: Pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego

W trakcie Nocy Biologów Mazurski Park Krajobrazowy zaprezentuje stoisko edukacyjne dotyczące bioróżnorodności i ochrony pszczół. Celem jest edukacja na temat roli zapylaczy w środowisku oraz ich zagrożeniu.

Stoisko przeznaczone jest dla wszystkich grup wiekowych. Dla najmłodszych będą odbywały się gry i zabawy edukacyjne o tematyce związanej z pszczołami i ich znaczeniu w przyrodzie. Starsi odwiedzający będą mogli poznać sposoby ochrony pszczół, czyli co można zrobić aby pszczoły zagościły w naszych ogrodach i balkonach. Będzie można również dowiedzieć się jakie rośliny są przyjazne dla pszczół, jak naturalnie dbać o ogród oraz jak zrobić naturalne kosmetyki. Dodatkowo na stoisku prezentowane będą wydawnictwa turystyczne Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Serdecznie zapraszamy.

b/o

Collegium Biologiae, sala 10

30

Nie

11:00-11:50

Las - świątynia przyrody czy wielki supermarket?

Prowadzi: Nadleśnictwo Olsztynek

Usługi ekosystemowe to związek lasu z aktywnością ludzką i jego potencjał usługotwórczy. Działalność Lasów Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju co potwierdzaj międzynarodowe certyfikaty. Leśnicy obserwują ,że w zmieniających się warunkach ekonomicznych, demograficznych oraz społecznych następuje przedefiniowanie rangi poszczególnych funkcji lasu. Podczas tegorocznej Nocy Biologów Nadleśnictwo Olsztynek pokaże bogactwo i różnorodność usług ekosystemowych mazurskich lasów.
Uczestników zapytamy o to co daje im las, jak go postrzegają? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie czy współczesny człowiek oddala się od lasu.
Rezerwacja miejsca na warsztaty: justyna.haladaj@olsztyn.lasy.gov.pl

od 12 lat

Collegium Biologiae, sala 05

26

Tak

11:15-12:15

Zwierzęta w biotechnologii

Prowadzą: dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska

Naszym celem będzie zainteresowanie osób najmłodszych, które dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Podczas wykładu zatytułowanego „O zwierzakach w biotechnologii” dzieci dowiedzą się jak bardzo niektóre zwierzęta przysłużyły się badaniom prowadzonym w laboratorium. Okazuje się, bowiem, że zwykła muszka owocowa poleciała kiedyś w kosmos, a na plecach myszy wyhodowano ucho! Zaraz po krótkim wprowadzeniu, na dzieci czekać będzie szereg zadań i konkursów plastycznych, w których będą mogły puścić wodze fantazji i przedstawić, które ze zwierząt wykorzystywanych w biotechnologii podobało się im najbardziej oraz jak wyobrażają sobie DNA. Jak zwykle, na autorów najlepszych prac czekały będą nagrody.
Wykonawcy:
dr Marta Kieżun
mgr Mariusz Dziekoński
mgr Aleksandra Kurzyńska
mgr Wioleta Czelejewska
mgr Karol Szeszko
mgr Kamil Dobrzyń
mgr Edyta Rytelewska
mgr Katarzyna Kisielewska
mgr Hubert Buchowski
mgr Ewa Waszkiewicz

Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”

Konieczność rezerwacji 89 523 32 01 lub 89 523-39-04 kontakt dr Agata Żmijewska
89 523 42 26 kontakt dr Nina Smolińska

uczniowie klas I-III SP

Collegium Biologiae Katedra Fizjologii Zwierząt , sala 224

20

Tak

11:45-13:15

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska

W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.
Tematy:. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.
4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.
5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?
6. Świecący wulkan.
7. Zwariowane mleko.
8. Skaczące jajko.
9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.
10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.
11. Lawalampa i inne.
Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło
Opiekunowie naukowi:
dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska
Wykonawcy:
dr Marta Kieżun
mgr Mariusz Dziekoński
mgr Aleksandra Kurzyńska
mgr Wioleta Czelejewska
mgr Karol Szeszko
mgr Katarzyna Karwowska
mgr Kamil Dobrzyń
mgr Edyta Rytelewska
mgr Katarzyna Kisielewska
mgr Hubert Buchowski
mgr Ewa Waszkiewicz

Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
Studenckie Koło Naukowe Krymininalistyki

Konieczność rezerwacji 89 523 32 01 lub
89 523-39-04 kontakt dr Agata Żmijewska
89 523 42 26 kontakt dr Nina Smolińska

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

Collegium Biologiae Sala P13

25

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

11:00-12:00

Zapachy kuchenne

Prowadzą: dr Regina Frączek, dr Janusz Wasilewski

Nauka rozpoznawania zapachów poprzez zabawę. Celem warsztatów będzie kojarzenie zapachów próbek warzyw, owoców, ziół oraz przypraw z kolorowymi kartami przedstawiającymi źródło tych zapachów. Rywalizacja będzie się odbywać w zespołach. Dla zwycięzców zawodów przewidziane są nagrody. Przewiduje się również możliwość sporządzania własnych mikstur. Dla starszych dzieci będą przygotowane plakaty ze wzorami substancji chemicznych odpowiedzialnych za konkretne zapachy.

Katedra Biochemii, hall

16

Nie

11:00-11:45

Świat w kropli wody – pokaz mikroorganizmów żyjący w wodzie

Prowadzi: dr Iwona Jeleń

Pokaz organizmów jednokomórkowych żyjących w środowisku wodnym. Uczestnicy mają możliwość samodzielnego wykonania preparatów i obejrzenia żywych pierwotniaków (tj. Paramecium sp., Spirostomum sp., Litonotus sp., Vorticella sp., Stentor sp. itp.) pod mikroskopem oraz na ekranie. Możliwość zapoznania się z budową pierwotniaka na przykładzie pantofelka i zobaczenia całego organizmu w jednej tylko komórce.
Rezerwacja: iwona.jelen@uwm.edu.pl

szkoła podstawowa

Katedra Zoologii, UWM, ul. Oczapowskiego 265

25

Tak

11:15-13:00

Twarde jak mięczaki

Prowadzą: dr Dorota Juchno, mgr Małgorzata Tanajewska

Charakterystyka i pokaz wybranych gatunków mięczaków żyjących w Polsce. Można będzie zapoznać się i samemu oznaczyć podstawowe gatunki mięczaków, które spotykamy wokół własnego miejsca zamieszkania; poznać ich biologię (co jedzą, jak długo żyją, dlaczego się „ślimaczą”, jak szybko się poruszają?); gatunki jadalne i użyteczne dla człowieka, hodowla mięczaków wodnych i lądowych.
Rezerwacja: iwona.jelen@uwm.edu.pl

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5; sala 265

26

Tak

11:15-12:00

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzi: Naukowe Koło Mikrobiologów mgr Magdalena Górzyńska

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z tajnikami pracy mikrobiologa. Nauczą się podstaw obsługi mikroskopu oraz innych sprzętów laboratoryjnych. Dowiedzą się co „jedzą” bakterie oraz gdzie możemy je spotkać.
Nie zabraknie również wybuchowych atrakcji oraz konkursów z nagrodami.
Rezerwacja: mgr Magdalena Górzyńska, (89) 523 45 54

od 10 lat

Oczapowskiego 1A, Katedra Mikrobiologii, sala 206

15

Tak

12:00


Kategoria: Konkursy

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

12:15-13:30

BIOlogic Escape

Prowadzi: mgr Angelika Gomolińska

Wzorowana słynnymi grami z gatunku Escape Room przygoda dla miłośników nowych doznań łączących naukę i zabawę. Na grupy czeka przygotowany pokój przyrodniczy o regulowanym poziomie trudności, z którego należy wyjść z jak najlepszym czasem (czas maksymalny to 45 minut na grupę). Materiały przedstawione na miejscu pozwalają graczom intensywnie wczuć się w swoją rolę, zastosować już posiadaną wiedzę, nabyć nowe umiejętności; w tym także umiejętności pracy zespołowej, rozwijać logiczne i analityczne myślenie. Główna zasada BIOlogic Escape polega na wejściu grupy do zamkniętego pomieszczenia, w którym przygotowany jest szereg zagadek i wskazówek (o tematyce biologicznej) prowadzących do uwolnienia z pokoju. W razie trudności grupa ma do dyspozycji koło ratunkowe u mistrza ceremonii.
*** Szczególnie zapraszam grupy, które nie zdołały zapisać się na poprzednie edycje BIOlogic Escape.
Rezerwacja: angelika.gomolinska@uwm.edu.pl

od 12 lat

102 lub 120 Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1

20

Tak

Kategoria: pokazy/prezentacje

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

12:00-12:50

Las - świątynia przyrody czy wielki supermarket?

Prowadzi: Nadleśnictwo Olsztynek

Usługi ekosystemowe to związek lasu z aktywnością ludzką i jego potencjał usługotwórczy. Działalność Lasów Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju co potwierdzaj międzynarodowe certyfikaty. Leśnicy obserwują, że w zmieniających się warunkach ekonomicznych, demograficznych oraz społecznych następuje przedefiniowanie rangi poszczególnych funkcji lasu. Podczas tegorocznej Nocy Biologów Nadleśnictwo Olsztynek pokaże bogactwo i różnorodność usług ekosystemowych mazurskich lasów.
Uczestników zapytamy o to co daje im las, jak go postrzegają? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie czy współczesny człowiek oddala się od lasu.
Rezerwacja miejsca na warsztaty: justyna.haladaj@olsztyn.lasy.gov.pl

od 12 lat

Collegium Biologiae, sala 05

26

Tak

12:30-13:30

Zwierzęta w biotechnologii

Prowadzą: dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska

Naszym celem będzie zainteresowanie osób najmłodszych, które dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Podczas wykładu zatytułowanego „O zwierzakach w biotechnologii” dzieci dowiedzą się jak bardzo niektóre zwierzęta przysłużyły się badaniom prowadzonym w laboratorium. Okazuje się, bowiem, że zwykła muszka owocowa poleciała kiedyś w kosmos, a na plecach myszy wyhodowano ucho! Zaraz po krótkim wprowadzeniu, na dzieci czekać będzie szereg zadań i konkursów plastycznych, w których będą mogły puścić wodze fantazji i przedstawić, które ze zwierząt wykorzystywanych w biotechnologii podobało się im najbardziej oraz jak wyobrażają sobie DNA. Jak zwykle, na autorów najlepszych prac czekały będą nagrody.
Wykonawcy:
dr Marta Kieżun
mgr Mariusz Dziekoński
mgr Aleksandra Kurzyńska
mgr Wioleta Czelejewska
mgr Karol Szeszko
mgr Kamil Dobrzyń
mgr Edyta Rytelewska
mgr Katarzyna Kisielewska
mgr Hubert Buchowski
mgr Ewa Waszkiewicz

Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”

Konieczność rezerwacji 89 523 32 01 lub 89 523-39-04 kontakt dr Agata Żmijewska
89 523 42 26 kontakt dr Nina Smolińska

uczniowie klas I-III SP

Collegium Biologiae Katedra Fizjologii Zwierząt , sala 224

20

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

12:00-13:00

Zapachy kuchenne

Prowadzą: dr Regina Frączek, dr Janusz Wasilewski

Nauka rozpoznawania zapachów poprzez zabawę. Celem warsztatów będzie kojarzenie zapachów próbek warzyw, owoców, ziół oraz przypraw z kolorowymi kartami przedstawiającymi źródło tych zapachów. Rywalizacja będzie się odbywać w zespołach. Dla zwycięzców zawodów przewidziane są nagrody. Przewiduje się również możliwość sporządzania własnych mikstur. Dla starszych dzieci będą przygotowane plakaty ze wzorami substancji chemicznych odpowiedzialnych za konkretne zapachy

od lat 5

Katedra Biochemii, hall

16

Nie

12:00-13:00

Neurony - istoty o wielu twarzach

Prowadzą: dr M. Równiak, dr Krystyna Bogus-Nowakowska

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich wykorzystaniem w badaniach naukowych. Uczestnicy poznają różne metody histologiczne i immunohistochemiczne stosowane w badaniach neurochemicznych i neuroanatomicznych, które umożliwiają:
· poznanie kształtu i budowy wewnętrznej perykarionu - barwienie fioletem krezylowym, metoda Nissla;
· poznanie morfologii zewnętrznej neuronu: perykarion z wypustkami dendrytycznymi i aksonem – impregnacja azotanem srebra, metoda Golgiego;
· poznanie różnych typów neuronów ze względu na endogennie produkowane substancje (neurotransmitery i neuromodulatory) – techniki immunohistochemiczne: metoda immunofluorescencji i metoda immunoenzymatyczna DAB.
Uczestnicy przeprowadzą obserwacje preparatów pod klasycznym mikroskopem świetlnym oraz epifluorescencyjnym w celu porównania różnych cech komórki nerwowej (m.in. kolor, kształt i liczba wybarwionych neuronów) charakterystycznych dla każdej z trzech metod, o czym będzie można przekonać się biorąc udział w zajęciach
Rezerwacja tel. 89 523-43-01, m.domagalska@uwm.edu.pl

od 16 lat

Katedra Anatomii Porównawczej, sala: 334 (III piętro); Pl. Łódzki 3

12

Tak

12:00-16:00

Ekstrakcja olejków eterycznych

Prowadzi: dr Bartosz Nitkiewicz

Olejki eteryczne są złożonymi mieszaninami lotnych związków należących do terpenów, seskwiterpenów oraz ich pochodnych takich jak aldehydy, alkohole ketony i kwasy. W skład olejków eterycznych wchodzą także węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Rzadko występują związki zawierające azot i siarkę. Główną metodą uzyskiwania olejków eterycznych jest destylacja z parą wodną. Mają one zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Wiele olejków ma silne
właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Najstarsze leki - zioła zawdzięczają swoje działanie między innymi dzięki olejkom eterycznym. Bakterie nie są w stanie wytworzyć oporności takiej jak w przypadku antybiotyków. Szerokie zastosowanie farmaceutyczne maja olejki z mięty, rumianku, tymianku, kopru, krwawnika i sosny. Skład olejków ulega wahaniom w sezonie wegetacyjnym roślin a także ulega zmianom w surowcu w trakcie suszenia i przetwarzania.

od 12 lat

Katedra Biochemii sala 325

Bez ograniczeń

Nie

12:00-12:45

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzi: Naukowe Koło Mikrobiologów mgr Magdalena Górzyńska

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z tajnikami pracy mikrobiologa. Nauczą się podstaw obsługi mikroskopu oraz innych sprzętów laboratoryjnych. Dowiedzą się co „jedzą” bakterie oraz gdzie możemy je spotkać.
Nie zabraknie również wybuchowych atrakcji oraz konkursów z nagrodami.
Rezerwacja: mgr Magdalena Górzyńska, (89) 523 45 54

od 10 lat

Oczapowskiego 1A, Katedra Mikrobiologii, sala 206

15

Tak

12:00-13:00

Kolor ma znaczenie, czyli biochemia uczy i bawi

Prowadzą: dr Angelika Król, dr Edyta Sienkiewicz-Szłapla

W ostatnim czasie w mediach pojawia się wiele informacji na temat zdrowego stylu życia, który obejmuje aktywność fizyczną oraz zbilansowaną dietę bogatą w składniki niwelujące negatywne działanie wolnych rodników w naszych organizmach. Chodzi oczywiści o przeciwutleniacze, które kryją się zarówno pod postacią witamin jaki i składników mineralnych. Związkami wykazującymi silne działanie antyrodnikowe są też związki fenolowe, które naturalnie występują w roślinach. Przeciwutleniacze wspomagają naprawę uszkodzonych przez wolne rodniki komórek, co przekłada się na kondycję całego organizmu oraz opóźnia proces starzenia się. Każde warzywo lub owoc ma swój unikalny skład substancji przeciwutleniających, którego nie jest w stanie zastąpić żaden suplement w pigułce. W czasie zajęć zostanie przeprowadzona analiza właściwości przeciwrodnikowych wybranych warzyw i owoców, dzięki czemu uczestnicy będą mogli ocenić, które z nich mają najkorzystniejszy wpływ na nasz organizm. W czasie zajęć uczestnicy będą również mogli dowiedzieć się czym jest chemiczny kameleon oraz stworzyć złoty deszcz.
Rezerwacja: angelika.krol@uwm.edu.pl

od 10 lat

Katedra Biochemii, hall

15

Tak

12:15-14:15

Poznajemy pasożyty człowieka

Prowadzą: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM, mgr inż. Dorota Pikuła, mgr Izabela Stocka

Słuchacze poznają ważniejsze pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne człowieka, sposoby ich rozprzestrzeniania oraz morfologiczne przystosowania do pasożytniczego trybu życia. REZERWACJA iwona.jelen@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Zoologii, UWM, ul. Oczapowskiego 5, sala 094

25

Tak

Kategoria: Żywa biblioteka

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

12:00-13:00

Czy porosty mają łatwe życie?

Prowadzi: Dr Anna Zalewska

1. Czy symbioza porostowa to tylko „zwykły” mutualizm grzyba i glonu, czy skomplikowana symbioza wieloskładnikowa z udziałem bakterii i innych grzybów? Co wiadomo na podstawie najnowszych badań?

2. Jak żyją porosty – fizjologia
i ekofizjologia porostów żyjących na różnych podłożach (na skałach i w ich wnętrzu, na drewnie, na ziemi, na korze drzew, na żywych liściach roślin tropikalnych, na żywych mchach i innych porostach)

3. Jak porosty przystosowane są do trudnego życia w środowiskach ekstremalnych – w Arktyce i na Antarktydzie, w wysokich górach i na pustyniach ?

Rozmowa z ekologiem i lichenologiem w pracowni naukowej.
Podczas spotkania można będzie obejrzeć pod binokularem przykłady gatunków z różnych środowisk.
Konieczna rezerwacja do 3.stycznia 2017, anna.zalewska.ol@wp.pl

od 15 lat

Plac Łódzki 1, II piętro, pok. 205

5

Tak

12:30-13:00

Sekretne życie chruścików (Insecta: Trichoptera)

Prowadzą: Dr hab. S. Czachorowski, prof. UWM

Rozmowa z ekologiem i entomologiem w pracowni naukowej. Proponowane tematy:
1. Jak chruściki budują swój domek?
2. Czy chruściki pomogą wyjaśnić filogenezę owadów i wyjście owadów na ląd?
3. Czego jeszcze nie wiemy o chruścika Polski i Europy.

Możliwość rezerwacji: e-mail stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl, tel. 89 523-43-03

b/o

Plac Łódzki 3, pok. 325 (III piętro)

4

Nie

13:00


Kategoria: Konkursy

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

13:30-14:45

BIOlogic Escape

Prowadzi: mgr Angelika Gomolińska

Wzorowana słynnymi grami z gatunku Escape Room przygoda dla miłośników nowych doznań łączących naukę i zabawę. Na grupy czeka przygotowany pokój przyrodniczy o regulowanym poziomie trudności, z którego należy wyjść z jak najlepszym czasem (czas maksymalny to 45 minut na grupę). Materiały przedstawione na miejscu pozwalają graczom intensywnie wczuć się w swoją rolę, zastosować już posiadaną wiedzę, nabyć nowe umiejętności; w tym także umiejętności pracy zespołowej, rozwijać logiczne i analityczne myślenie. Główna zasada BIOlogic Escape polega na wejściu grupy do zamkniętego pomieszczenia, w którym przygotowany jest szereg zagadek i wskazówek (o tematyce biologicznej) prowadzących do uwolnienia z pokoju. W razie trudności grupa ma do dyspozycji koło ratunkowe u mistrza ceremonii.
*** Szczególnie zapraszam grupy, które nie zdołały zapisać się na poprzednie edycje BIOlogic Escape.
Rezerwacja: angelika.gomolinska@uwm.edu.pl

od 12 lat

102 lub 120 Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1

20

Tak

Kategoria: pokazy/prezentacje

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

13:00-13:50

Las - świątynia przyrody czy wielki supermarket?

Prowadzi: Nadleśnictwo Olsztynek

Usługi ekosystemowe to związek lasu z aktywnością ludzką i jego potencjał usługotwórczy. Działalność Lasów Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju co potwierdzaj międzynarodowe certyfikaty. Leśnicy obserwują, że w zmieniających się warunkach ekonomicznych, demograficznych oraz społecznych następuje przedefiniowanie rangi poszczególnych funkcji lasu. Podczas tegorocznej Nocy Biologów Nadleśnictwo Olsztynek pokaże bogactwo i różnorodność usług ekosystemowych mazurskich lasów.
Uczestników zapytamy o to co daje im las, jak go postrzegają? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie czy współczesny człowiek oddala się od lasu.

Rezerwacja miejsca na warsztaty: justyna.haladaj@olsztyn.lasy.gov.pl

od 12 lat

Collegium Biologiae, sala 05

26

Tak

13:30-15:00

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska

W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.
Tematy:. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.
4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.
5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?
6. Świecący wulkan.
7. Zwariowane mleko.
8. Skaczące jajko.
9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.
10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.
11. Lawalampa i inne.
Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło
Opiekunowie naukowi:
dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska
Wykonawcy:
dr Marta Kieżun
mgr Mariusz Dziekoński
mgr Aleksandra Kurzyńska
mgr Wioleta Czelejewska
mgr Karol Szeszko
mgr Katarzyna Karwowska
mgr Kamil Dobrzyń
mgr Edyta Rytelewska
mgr Katarzyna Kisielewska
mgr Hubert Buchowski
mgr Ewa Waszkiewicz

Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
Studenckie Koło Naukowe Krymininalistyki

Konieczność rezerwacji 89 523 32 01 lub
89 523-39-04 kontakt dr Agata Żmijewska
89 523 42 26 kontakt dr Nina Smolińska

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

Collegium Biologiae Sala P13

25

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

13:00-13:45

400 razy bliżej roślin

Prowadzą: dr Katarzyna Bilska, dr Katarzyna Krawczyk, dr Monika Ślipiko, mgr Jarosław Chmielewski

Czym oddycha kapusta? Dlaczego pomidor jest czerwony? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów, w trakcie których uczestnicy samodzielnie wykonają nieskomplikowane, ale efektowne preparaty mikroskopowe. W programie między innymi tańczące chloroplasty w liściu moczarki kanadyjskiej, wybuchowe elatery skrzypu polnego i opalizujące ziarna skrobi z ziemniaka.
Rezerwacja: katarzyna.krawczyk@uwm.edu.pl

od 14 lat

Sala 102 Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Plac Łódzki 1

20

Tak

13:00-16:00

Bioróżnorodność Polski na kamieniach i dachówkach malowana. Malowanie farbami akrylowymi i dyskusja o różnorodności biologicznej.

Prowadzą: Dr hab. Stanisław. Czachorowski, Elżbieta Wilińska, Grupa A*R*T

Warsztaty malowania kamieni i starych dachówek (farby akrylowe) - tematem są gatunki roślin, grzybów i zwierząt, żyjących w Polsce,

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (Plac Łódzki 3), sala 324

15

Nie

13:15-14:00

Twarde jak mięczaki

Prowadzą: dr Dorota Juchno, mgr Małgorzata Tanajewska

Charakterystyka i pokaz wybranych gatunków mięczaków żyjących w Polsce. Można będzie zapoznać się i samemu oznaczyć podstawowe gatunki mięczaków, które spotykamy wokół własnego miejsca zamieszkania; poznać ich biologię (co jedzą, jak długo żyją, dlaczego się „ślimaczą”, jak szybko się poruszają?); gatunki jadalne i użyteczne dla człowieka, hodowla mięczaków wodnych i lądowych.
Rezerwacja: iwona.jelen@uwm.edu.pl

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5; sala 265

26

Tak

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

13:00-14:00

Wędrówki ptaków

Prowadzi: Mgr Krzysztof Lewandowski

Wiele gatunków ptaków corocznie podejmuje trud wędrowania. Czym jest to podyktowane, dokąd i jak lecą. Co zyskują a co tracą ptaki dzięki wędrówkom.
Na te i inne pytania można usłyszeć odpowiedzi w trakcie wykładu

b/o

Plac Łódzki 3, sala 316

30

Nie

14:00


Kategoria: Konkursy

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

14:45-16:00

BIOlogic Escape

Prowadzi: mgr Angelika Gomolińska

Wzorowana słynnymi grami z gatunku Escape Room przygoda dla miłośników nowych doznań łączących naukę i zabawę. Na grupy czeka przygotowany pokój przyrodniczy o regulowanym poziomie trudności, z którego należy wyjść z jak najlepszym czasem (czas maksymalny to 45 minut na grupę). Materiały przedstawione na miejscu pozwalają graczom intensywnie wczuć się w swoją rolę, zastosować już posiadaną wiedzę, nabyć nowe umiejętności; w tym także umiejętności pracy zespołowej, rozwijać logiczne i analityczne myślenie. Główna zasada BIOlogic Escape polega na wejściu grupy do zamkniętego pomieszczenia, w którym przygotowany jest szereg zagadek i wskazówek (o tematyce biologicznej) prowadzących do uwolnienia z pokoju. W razie trudności grupa ma do dyspozycji koło ratunkowe u mistrza ceremonii.
*** Szczególnie zapraszam grupy, które nie zdołały zapisać się na poprzednie edycje BIOlogic Escape.
Rezerwacja: angelika.gomolinska@uwm.edu.pl

od 12 lat

102 lub 120 Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1

20

Tak

Kategoria: pokazy/prezentacje

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

14:00-14:50

Las - świątynia przyrody czy wielki supermarket?

Prowadzi: Nadleśnictwo Olsztynek

Usługi ekosystemowe to związek lasu z aktywnością ludzką i jego potencjał usługotwórczy. Działalność Lasów Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju co potwierdzaj międzynarodowe certyfikaty. Leśnicy obserwują, że w zmieniających się warunkach ekonomicznych, demograficznych oraz społecznych następuje przedefiniowanie rangi poszczególnych funkcji lasu. Podczas tegorocznej Nocy Biologów Nadleśnictwo Olsztynek pokaże bogactwo i różnorodność usług ekosystemowych mazurskich lasów.
Uczestników zapytamy o to co daje im las, jak go postrzegają? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie czy współczesny człowiek oddala się od lasu.

Rezerwacja miejsca na warsztaty: justyna.haladaj@olsztyn.lasy.gov.pl

od 12 lat

Collegium Biologiae, sala 05

26

Tak

14:00-16:45

Poznaj glebę i jej tajemnice

Prowadzi: Pawluczuk J. Sienkiewicz J.

Wystąpienie w formie prelekcji i warsztatów.
Pod ogólnym tytułem "Poznaj glebę i jej tajemnice" chciałbym zaprezentować formy utworów mineralnych i organicznych , przedstawić ich genezę oraz ich role w siedlisku dla zachowania bioróżnorodności fauny i flory. Zaprezentować te utwory od strony skały macierzystej gleb. Podczas prezentacji multi-medialnej będzie zaprezentowana przyrodnicza i użytkowa rola siedlisk hydrogenicznych i ich znaczenie w życiu każdego człowieka. W swoich badaniach zajmuję się przyrodniczymi podstawami wykorzystania gleb Polski północno-wschodniej w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Środowiskowymi skutkami zmian właściwości materii organicznej gleb organicznych będącej w fazie decesji. Wpływem przemian azotu i fosforu w glebach hydrogenicznych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych Polski północno-wschodniej oraz możliwości ich kontrolowania,

b/o

Sala 118 Plac Łódzki 3 I piętro

30

Nie

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

14:00-15:00

Zapachy kuchenne

Prowadzą: dr Regina Frączek, dr Janusz Wasilewski

Nauka rozpoznawania zapachów poprzez zabawę. Celem warsztatów będzie kojarzenie zapachów próbek warzyw, owoców, ziół oraz przypraw z kolorowymi kartami przedstawiającymi źródło tych zapachów. Rywalizacja będzie się odbywać w zespołach. Dla zwycięzców zawodów przewidziane są nagrody. Przewiduje się również możliwość sporządzania własnych mikstur. Dla starszych dzieci będą przygotowane plakaty ze wzorami substancji chemicznych odpowiedzialnych za konkretne zapachy

od lat 5

Katedra Biochemii, hall

16

Nie

14:00-14:30

W pracowni entomologa

Prowadzi: Mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem. Rezerwacja: lewan@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (Plac Łódzki 3), sala 308

5

Tak

14:00-15:00

Kolor ma znaczenie, czyli biochemia uczy i bawi

Prowadzą: dr Angelika Król, dr Edyta Sienkiewicz-Szłapla

W ostatnim czasie w mediach pojawia się wiele informacji na temat zdrowego stylu życia, który obejmuje aktywność fizyczną oraz zbilansowaną dietę bogatą w składniki niwelujące negatywne działanie wolnych rodników w naszych organizmach. Chodzi oczywiści o przeciwutleniacze, które kryją się zarówno pod postacią witamin jaki i składników mineralnych. Związkami wykazującymi silne działanie antyrodnikowe są też związki fenolowe, które naturalnie występują w roślinach. Przeciwutleniacze wspomagają naprawę uszkodzonych przez wolne rodniki komórek, co przekłada się na kondycję całego organizmu oraz opóźnia proces starzenia się. Każde warzywo lub owoc ma swój unikalny skład substancji przeciwutleniających, którego nie jest w stanie zastąpić żaden suplement w pigułce. W czasie zajęć zostanie przeprowadzona analiza właściwości przeciwrodnikowych wybranych warzyw i owoców, dzięki czemu uczestnicy będą mogli ocenić, które z nich mają najkorzystniejszy wpływ na nasz organizm. W czasie zajęć uczestnicy będą również mogli dowiedzieć się czym jest chemiczny kameleon oraz stworzyć złoty deszcz.
Rezerwacja: angelika.krol@uwm.edu.pl

od 10 lat

Katedra Biochemii, hall

15

Tak

14:30-15:15

400 razy bliżej roślin

Prowadzą: dr Katarzyna Bilska, dr Katarzyna Krawczyk, dr Monika Ślipiko, mgr Jarosław Chmielewski

Czym oddycha kapusta? Dlaczego pomidor jest czerwony? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów, w trakcie których uczestnicy samodzielnie wykonają nieskomplikowane, ale efektowne preparaty mikroskopowe. W programie między innymi tańczące chloroplasty w liściu moczarki kanadyjskiej, wybuchowe elatery skrzypu polnego i opalizujące ziarna skrobi z ziemniaka.
Rezerwacja: katarzyna.krawczyk@uwm.edu.pl

od 14 lat

Sala 102 Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Plac Łódzki 1

20

Tak

14:30-15:00

W pracowni entomologa

Prowadzi: Mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem. Rezerwacja: lewan@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (Plac Łódzki 3), sala 308

5

Tak

Kategoria: Wycieczki

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

14:00-15:00

Poznaj laboratorium biologii molekularnej „od kuchni”

Prowadzi: dr Agata Żmijewska dr Nina Smolińska

W trakcie wycieczki uczestnicy będą oprowadzani po laboratoriach Katedry Fizjologii Zwierząt, zapoznają się z działaniem różnych urządzeń, służących analizie genów i białek, przeprowadzą izolacją DNA przy użyciu materiałów dostępnych w domu oraz będą uczyć się pipetowania.
Konieczność rezerwacji 89 523 32 01 lub 89 523-39-04 kontakt dr Agata Żmijewska
89 523 42 26 kontakt dr Nina Smolińska.

od 12 lat

Collegium Biologiae Katedra Fizjologii Zwierząt

12

Nie

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

14:00-15:00

Genetyka zachowania

Prowadzą: Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Czym jest „Genetyka zachowania”. Metody badawcze w Genetyce zachowania. W jakim stopniu geny a w jakim otaczające nas środowisko wpływa na to jacy jesteśmy, jak się zachowujemy? Odziedziczalność cech osobowości. Rola doświadczenia i nauki w kształtowaniu zachowania. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i stresu, uzależnień.

od 12 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin Sala nr 10 Plac Łódzki 3

24

Nie

14:00-15:30

Bioluminescencja, czyli emisja światła przez żywe organizmy

Prowadzi: Dr Piotr Pupel

Na czym polega bioluminescencja jaki jest jej mechanizm? Jakie organizmy mają zdolność emitowania światła i jakie ma to dla nich znaczenie? Czy z bioluminescencją możemy się spotkać w codziennym życiu i czy możemy ją praktycznie wykorzystać? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną przedstawione w trakcie prezentacji na temat tego niezwykłego zjawiska. Ponadto planowany jest pokaz czystych kultur bakterii bioluminescencyjnych oraz wpływu różnych czynników na emisję światła.
Rezerwacja miejsc: Piotr Pupel piotr.pupel@uwm.edu.pl

od 12 lat

Sala 107 (Collegium Bilogiae)

12

Tak

15:00


Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

15:00-15:30

W pracowni entomologa

Prowadzi: Mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem. Rezerwacja: lewan@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (Plac Łódzki 3), sala 308

5

Tak

15:30-16:00

W pracowni entomologa

Prowadzi: Mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem. Rezerwacja: lewan@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (Plac Łódzki 3), sala 308

5

Tak

Kategoria: Wycieczki

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

15:00-16:00

Poznaj laboratorium biologii molekularnej „od kuchni”

Prowadzi: dr Agata Żmijewska dr Nina Smolińska

W trakcie wycieczki uczestnicy będą oprowadzani po laboratoriach Katedry Fizjologii Zwierząt, zapoznają się z działaniem różnych urządzeń, służących analizie genów i białek, przeprowadzą izolacją DNA przy użyciu materiałów dostępnych w domu oraz będą uczyć się pipetowania.
Konieczność rezerwacji 89 523 32 01 lub 89 523-39-04 kontakt dr Agata Żmijewska
89 523 42 26 kontakt dr Nina Smolińska.

od 12 lat

Collegium Biologiae Katedra Fizjologii Zwierząt

12

Nie

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

15:00-15:45

Głazy narzutowe ze Skandynawii w szkolnej kolekcji

Prowadzą: Alicja Szarzyńska, WMODN

Głazy narzutowe (zwane także eratykami, narzutniakami) często możemy spotkać, wędrując po Warmii i Mazurach. Przytransportowane zostały przez lodowiec z różnych stron Skandynawii. Rejon naszego województwa może być dla wielu miłośników głazów wyjątkowo atrakcyjnym miejscem. Możemy tu znaleźć pokaźnych rozmiarów oraz ciekawe pod względem petrograficznym narzutniaki, które należy ocalić od zniszczenia... W wielu narzutniakach - szczególnie w wapieniach - możemy dostrzec skamieniałe organizmy, np. gąbki, koralowce.
Godnym uwagi sposobem ochrony głazów narzutowych jest tworzenie lapidariów geologicznych (ogródków petrograficznych). Z mniejszych okazów możemy stworzyć w szkole ciekawą kolekcję skał i skamieniałości.

od 14 lat

Aula, Collegium

300

Nie

15:30-16:15

Co robią pijawki, gdy zapada zmrok?

Prowadzi: prof. dr hab. Aleksander Bielecki

Gdy zapada ciemność pijawki pasożytujące na rybach otrzymują informację, że najprawdopodobniej w zasięgu znalazł się ich żywiciel. Niemal natychmiast wykonują atak przyssawką przednią i zwykle przyczepiają się do ryby. Żeby dobrze zlokalizować żywiciela muszą kierować się do miejsc najbardziej oświetlonych, ponieważ tam widzą nawet najmniejszego żywiciela (jego cień). Osiągają go wykorzystując spadek natężenia światła jaki odbierają za pomocą potężnego fotoreceptora, który o dziwo umieszczony jest z tyłu ciała na przyssawce tylnej.

b/o

Collegium Biologiae, sala P6

50

Nie

15:30-16:30

Śladami wybranych parków narodowych Południowej Afryki

Prowadzi: prof. dr hab. Czesław hołdyński

Ilustrowana zdjęciami opowieść o ochronie przyrody i parkach narodowych południowej Afryki.

b/o

Collegium Biologiae, sala 05

40

Nie

Kategoria: wystawy

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

15:00-15:45

Grzyby do zadań specjalnych

Prowadzą: dr Dariusz Kubiak, dr Ewa Sucharzewska, dr hab. Anna Biedunkiewicz

Wystawa poświęcona jest różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych, wykorzystywanych przez człowieka w kuchni, farmakologii, w monitoringu środowiska itp. Uczestnicy będą mogli wykonać samodzielnie preparaty z dowolnych gatunków w celu zaobserwowania cech mikroskopowych.

Rezerwacja Tel. 89 5234295

b/o

CB sala 303

15

Tak

Kategoria: Żywa biblioteka

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

15:00-18:00

Ciekawostki z życia chrząszczy wodnych

Prowadzi: Dr Joanna Pakulnicka

Podczas spotkania zainteresowani słuchacze poznają ciekawe aspekty z życia jednej z najliczniejszych grup owadów wodnych – jak się poruszają, jak oddychają, co jedzą, kiedy śpią, jak opiekują się potomstwem.
Można będzie obejrzeć pod mikroskopem eksponaty różnych gatunków, w tym bardzo cennych przyrodniczo, a także zapoznać się ze sposobami oznaczania gatunków.
Konieczność rezerwacji: e-mail: joanna.pakulnicka@uwm.edu.pl
Tel. 505182159

b/o

Plac Łódzki 3, sala 316

20

Tak

15:00-16:00

Czy porosty mają łatwe życie?

Prowadzi: Dr Anna Zalewska

1. Czy symbioza porostowa to tylko „zwykły” mutualizm grzyba i glonu, czy skomplikowana symbioza wieloskładnikowa z udziałem bakterii i innych grzybów? Co wiadomo na podstawie najnowszych badań?

2. Jak żyją porosty – fizjologia
i ekofizjologia porostów żyjących na różnych podłożach (na skałach i w ich wnętrzu, na drewnie, na ziemi, na korze drzew, na żywych liściach roślin tropikalnych, na żywych mchach i innych porostach)

3. Jak porosty przystosowane są do trudnego życia w środowiskach ekstremalnych – w Arktyce i na Antarktydzie, w wysokich górach i na pustyniach ?

Rozmowa z ekologiem i lichenologiem w pracowni naukowej.
Podczas spotkania można będzie obejrzeć pod binokularem przykłady gatunków z różnych środowisk.
Konieczna rezerwacja do 3.stycznia 2017, anna.zalewska.ol@wp.pl

od 15 lat

Plac Łódzki 1, II piętro, pok. 205

5

Tak

15:30-16:30

Sekretne życie chruścików (Insecta: Trichoptera)

Prowadzą: Dr hab. S. Czachorowski, prof. UWM

Rozmowa z ekologiem i entomologiem w pracowni naukowej. Proponowane tematy:
1. Jak chruściki budują swój domek?
2. Czy chruściki pomogą wyjaśnić filogenezę owadów i wyjście owadów na ląd?
3. Czego jeszcze nie wiemy o chruścika Polski i Europy.

Możliwość rezerwacji: e-mail stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl, tel. 89 523-43-03

b/o

Plac Łódzki 3, pok. 325 (III piętro)

4

Nie

16:00


Kategoria: laboratoria

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:00-17:00

Analiza chromatograficzna atramentów

Prowadzi: prof. dr hab. Beata Jarmołowska

Atramenty w odróżnieniu od tuszów są roztworami barwników. Prostymi metodami można rozdzielać nawet bardzo złożone mieszaniny, co pozwala na identyfikację rodzaju stosowanego atramentu. Takie badania mogą mieć zastosowanie w kontroli jakości produktów lub np. w kryminalistyce

b/o

Sala 325 Oczapowskiego 1 A

12

Nie

Kategoria: pokazy/prezentacje

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:00-17:30

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska

W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.
Tematy:. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.
4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.
5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?
6. Świecący wulkan.
7. Zwariowane mleko.
8. Skaczące jajko.
9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.
10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.
11. Lawalampa i inne.
Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło
Opiekunowie naukowi:
dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska
Wykonawcy:
dr Marta Kieżun
mgr Mariusz Dziekoński
mgr Aleksandra Kurzyńska
mgr Wioleta Czelejewska
mgr Karol Szeszko
mgr Katarzyna Karwowska
mgr Kamil Dobrzyń
mgr Edyta Rytelewska
mgr Katarzyna Kisielewska
mgr Hubert Buchowski
mgr Ewa Waszkiewicz

Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
Studenckie Koło Naukowe Krymininalistyki

Konieczność rezerwacji 89 523 32 01 lub
89 523-39-04 kontakt dr Agata Żmijewska
89 523 42 26 kontakt dr Nina Smolińska

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

Collegium Biologiae Sala P13

25

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:00-16:45

400 razy bliżej roślin

Prowadzą: dr Katarzyna Bilska, dr Katarzyna Krawczyk, dr Monika Ślipiko, mgr Jarosław Chmielewski

Czym oddycha kapusta? Dlaczego pomidor jest czerwony? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów, w trakcie których uczestnicy samodzielnie wykonają nieskomplikowane, ale efektowne preparaty mikroskopowe. W programie między innymi tańczące chloroplasty w liściu moczarki kanadyjskiej, wybuchowe elatery skrzypu polnego i opalizujące ziarna skrobi z ziemniaka.
Rezerwacja: katarzyna.krawczyk@uwm.edu.pl

od 14 lat

Sala 102 Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Plac Łódzki 1

20

Tak

16:00-16:30

W pracowni entomologa

Prowadzi: Mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem. Rezerwacja: lewan@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (Plac Łódzki 3), sala 308

5

Tak

16:00-17:00

Kolor ma znaczenie, czyli biochemia uczy i bawi

Prowadzą: dr Angelika Król, dr Edyta Sienkiewicz-Szłapla

W ostatnim czasie w mediach pojawia się wiele informacji na temat zdrowego stylu życia, który obejmuje aktywność fizyczną oraz zbilansowaną dietę bogatą w składniki niwelujące negatywne działanie wolnych rodników w naszych organizmach. Chodzi oczywiści o przeciwutleniacze, które kryją się zarówno pod postacią witamin jaki i składników mineralnych. Związkami wykazującymi silne działanie antyrodnikowe są też związki fenolowe, które naturalnie występują w roślinach. Przeciwutleniacze wspomagają naprawę uszkodzonych przez wolne rodniki komórek, co przekłada się na kondycję całego organizmu oraz opóźnia proces starzenia się. Każde warzywo lub owoc ma swój unikalny skład substancji przeciwutleniających, którego nie jest w stanie zastąpić żaden suplement w pigułce. W czasie zajęć zostanie przeprowadzona analiza właściwości przeciwrodnikowych wybranych warzyw i owoców, dzięki czemu uczestnicy będą mogli ocenić, które z nich mają najkorzystniejszy wpływ na nasz organizm. W czasie zajęć uczestnicy będą również mogli dowiedzieć się czym jest chemiczny kameleon oraz stworzyć złoty deszcz.
Rezerwacja: angelika.krol@uwm.edu.pl

od 10 lat

Katedra Biochemii, hall

15

Tak

16:30-17:00

W pracowni entomologa

Prowadzi: Mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem. Rezerwacja: lewan@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (Plac Łódzki 3), sala 308

5

Tak

Kategoria: Wycieczki

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:00-16:45

Kręgowce chronione i zagrożone Warmii i Mazur

Prowadzi: dr Robert Krupa

Wycieczka po muzeum zoologicznym z prezentacją preparatów i wykładem. Rezerwacja: Robert Krupa e-mail krupi.r@gmail.com

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5; sala 266

26

Tak

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:00-16:30

Francja - sztuka, przyroda, ekologia - relacja z praktyki studenckiej

Prowadzi: Anna Wojszel

Relacja ze praktyki studenckiej we Francji, temat: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

od 15 lat

Collegium Biologiae, aula

300

Nie

16:15-17:00

Nieproszeni „goście” – nowe niebezpieczne zoonozy

Prowadzi: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko

Główne przyczyny wystąpienia nowych zoonoz to: zmiany zachodzące w środowisku, migracje ludności i zwierząt, konsumpcja żywności pochodzącej od zwierząt dzikich, rozpowszechnienie kontaktów człowieka ze zwierzętami. W ostatnich latach za najgroźniejszego dla człowieka pasożyta na świecie (i w Polsce) został uznany tasiemiec Echinococcus multilocularis (obok zarodźca malarii). W cyklu tzw. dzikim żywicielami ostatecznymi, odpowiedzialnymi za jego rozprzestrzenianie, są lisy natomiast w cyklu synantropijnym psy i koty. Ekstensywność zarażenia lisów w ostatnich latach gwałtownie wzrasta. Z krajów UE jedynie w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii (kontynentalnej) i na Malcie nie stwierdzono obecności tasiemca w lisach. Człowiek zaraża się po przypadkowym połknięciu onkosfer (jaj) tasiemca przyklejonych do owoców leśnych lub grzybów. U 99% ludzi larwa tasiemca lokuje się w wątrobie, następnie rozrasta się dając przerzuty do różnych narządów. Objawy kliniczne pojawiają się po 5-10, a nawet 15 latach. Niebezpieczną zoonozą jest też balisaskarioza powodowana przez nicienia Balisascaris procyonis, którego żywicielem ostatecznym są szopy. Dotychczas na terenie Polski nie stwierdzono tej choroby, ale wzrastająca ciągle liczebność populacji szopów może stanowić poważne zagrożenie

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

Collegium Biologiae, sala P6

50

Nie

16:45-17:00

GMO - czy jest czego się bać?

Prowadzi: Karol Kołodziejski

Czy na prawdę musimy bać się GMO? Czy organizmy modyfikowane genetycznie nam zagrażają? Czy GMO jest zagrożeniem dla środowiska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie podczas tego referatu. Zostanie również przedstawiona historia GMO i będzie powiedziane parę słów na temat tego jak takie organizmy są wytwarzane.

od 14 lat

Collegium Biologiae, aula

300

Nie

Kategoria: wystawy

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:00-16:45

Grzyby do zadań specjalnych

Prowadzą: dr Dariusz Kubiak, dr Ewa Sucharzewska, dr hab. Anna Biedunkiewicz

Wystawa poświęcona jest różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych, wykorzystywanych przez człowieka w kuchni, farmakologii, w monitoringu środowiska itp. Uczestnicy będą mogli wykonać samodzielnie preparaty z dowolnych gatunków w celu zaobserwowania cech mikroskopowych.

Rezerwacja Tel. 89 5234295

b/o

CB sala 303

15

Tak

17:00


Kategoria: pokazy/prezentacje

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:00-18:00

Poznaj glebę i jej tajemnice

Prowadzi: Pawluczuk J. Sienkiewicz J.

Wystąpienie w formie prelekcji i warsztatów.
Pod ogólnym tytułem "Poznaj glebę i jej tajemnice" chciałbym zaprezentować formy utworów mineralnych i organicznych , przedstawić ich genezę oraz ich role w siedlisku dla zachowania bioróżnorodności fauny i flory. Zaprezentować te utwory od strony skały macierzystej gleb. Podczas prezentacji multi-medialnej będzie zaprezentowana przyrodnicza i użytkowa rola siedlisk hydrogenicznych i ich znaczenie w życiu każdego człowieka. W swoich badaniach zajmuję się przyrodniczymi podstawami wykorzystania gleb Polski północno-wschodniej w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Środowiskowymi skutkami zmian właściwości materii organicznej gleb organicznych będącej w fazie decesji. Wpływem przemian azotu i fosforu w glebach hydrogenicznych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych Polski północno-wschodniej oraz możliwości ich kontrolowania,

b/o

Sala 118 Plac Łódzki 3 I piętro

30

Nie

Kategoria: Pokazy/Warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:00-18:00

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzi: Naukowe Koło Mikrobiologów mgr Magdalena Górzyńska

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z tajnikami pracy mikrobiologa. Nauczą się podstaw obsługi mikroskopu oraz innych sprzętów laboratoryjnych. Dowiedzą się co „jedzą” bakterie oraz gdzie możemy je spotkać.
Nie zabraknie również wybuchowych atrakcji oraz konkursów z nagrodami.
Rezerwacja miejsc: mgr Magdalena Górzyńska, (89) 523 45 54

od 10 lat

Oczapowskiego 1A, Katedra Mikrobiologii, sala 206

15

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:00-17:30

W pracowni entomologa

Prowadzi: Mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem.
REZERWACJA lewan@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (Plac Łódzki 3), sala 308

5

Tak

17:00-17:45

Świat pod mikroskopem

Prowadzi: dr Grzegorz Fiedorowicz

W czasie zajęć Uczestnicy samodzielnie będą przygotować preparaty mikroskopowe i oglądać je pod mikroskopem świetlnym. Zobaczymy jak wyglądają komórki roślin i grzybów. Uczestnicy zobaczą jak wyglądają m.in. aparaty szparkowe u trzykrotki, komórki wydzielnicze u pelargonii, włoski u oliwnika czy dziewanny, ziarna skrobia u różnych gatunków roślin (np. ziemniaka, ryżu, kukurydzy, wilczomleczu). Zainteresowani będą mogli obejrzeć ziarna pyłku różnych roślin (leszczyna, sosna, lilia, cis, itp.). Zobaczymy pod mikroskopem jak wygląda „kwiat paproci”. Uczestnicy będą mogli przygotować preparaty z zarodników grzybów rosnących w Kortowie. Dowiemy się czym jest „rdza” występująca na roślinach.
REZERWACJA MIEJSC: mikolog@uwm.edu.pl

od 10 lat

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Pracownia mikroskopowa, ul. Prawocheńskiego 5

6

Tak

17:00-18:30

Lapbook, interaktywna książka

Prowadzi: Mgr Jolanta Okuniewska

Warsztaty dla nauczycieli - Lapbook (interaktywna ksiązka),
Jolanta Okuniewska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w SP 13 w Olsztynie. Ambasador programu eTwinning, finalistka konkursu Nauczyciel roku 2013 oraz Global Teacher Prize 2016. Honorowy Profesor Oświaty.

nauczyciele

Collegium Biologiae, sala 05

30

Nie

17:30-18:30

Malowanie roślinami

Prowadzą: mgr inż. Teresa Jagielska, dr inż. Sylwia Okorska

Warsztaty dla nauczycieli, warsztaty malowania barwnikami naturalnymi. Własnoręczne wykonanie barwników z różnych części roślin, które posłużą do wykonania obrazu.
Rezerwacja Tel. 515232560

nauczyciele

Szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul Heweliusza 22

10

Tak

17:30-18:00

W pracowni entomologa

Prowadzi: Mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem.
REZERWACJA lewan@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (Plac Łódzki 3), sala 308

5

Tak

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:10-17:25

Pszczoły – czy tylko mód?

Prowadzi: Karolina Łowicka

Miód jest jednym z głównych produktów pszczół, ale co jeszcze jest wytworem tych pożytecznych owadów zapylających. Co zawierają produktu pszczele i jakie mają zastosowanie oraz właściwości.

od 14 lat

Collegium Biologiae, aula

300

Nie

17:15-18:15

Genetyczny odcisk palca

Prowadzi: Dr Grzegorz Panasiewicz

Historia zastosowania biologii molekularnej w kryminalistyce. Wykorzystanie genetycznego odcisku palca do ustalenia ojcostwa, pokrewieństwa, identyfikacji zwłok i szczątków oraz do identyfikacji próbek materiału biologicznego znalezionych na miejscu przestępstwa.

od 14 lat

Collegium Biologiae, sala P6

50

Nie

17:30-17:45

Strach ma wielkie migdały

Prowadzi: Piotr Wiśniewski

Strach to jedna z emocji, którą odczuwamy przez całe życie. Czy zastanawialiście się kiedyś co dzieje się w naszym mózgu, gdy się boimy? Dlaczego w stanach strachu przestajemy podejmować racjonalne decyzje? Czy strach jest nam po coś potrzebny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie podczas tego referatu, w którym postaram się przybliżyć neurobiologiczne podłoże strachu.

od 14 lat

Collegium Biologiae, aula

300

Nie

Kategoria: wystawy

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:00-17:45

Grzyby do zadań specjalnych

Prowadzą: dr Dariusz Kubiak, dr Ewa Sucharzewska, dr hab. Anna Biedunkiewicz

Wystawa poświęcona jest różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych, wykorzystywanych przez człowieka w kuchni, farmakologii, w monitoringu środowiska itp. Uczestnicy będą mogli wykonać samodzielnie preparaty z dowolnych gatunków w celu zaobserwowania cech mikroskopowych.

Rezerwacja Tel. 89 5234295

b/o

CB sala 303

15

Tak

18:00


Kategoria: laboratoria

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

18:00-19:00

Badanie trawienia białka enzymami roślinnymi

Prowadzi: dr Stanisław Krawczuk

Zjawisko enzymatycznej hydrolizy białek nie ogranicza się do przewodu pokarmowego zwierząt. Wykorzystując wywołane klisze prostymi metodami można badać procesy katalizy enzymatycznej.

gimnazjum

Sala 325 Oczapowskiego 1 A

12

Nie

Kategoria: Pokazy/Warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

18:00-19:00

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzi: Naukowe Koło Mikrobiologów mgr Magdalena Górzyńska

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z tajnikami pracy mikrobiologa. Nauczą się podstaw obsługi mikroskopu oraz innych sprzętów laboratoryjnych. Dowiedzą się co „jedzą” bakterie oraz gdzie możemy je spotkać.
Nie zabraknie również wybuchowych atrakcji oraz konkursów z nagrodami.
Rezerwacja miejsc: mgr Magdalena Górzyńska, (89) 523 45 54

od 10 lat

Oczapowskiego 1A, Katedra Mikrobiologii, sala 206

15

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

18:00-18:45

Świat pod mikroskopem

Prowadzi: dr Grzegorz Fiedorowicz

W czasie zajęć Uczestnicy samodzielnie będą przygotować preparaty mikroskopowe i oglądać je pod mikroskopem świetlnym. Zobaczymy jak wyglądają komórki roślin i grzybów. Uczestnicy zobaczą jak wyglądają m.in. aparaty szparkowe u trzykrotki, komórki wydzielnicze u pelargonii, włoski u oliwnika czy dziewanny, ziarna skrobia u różnych gatunków roślin (np. ziemniaka, ryżu, kukurydzy, wilczomleczu). Zainteresowani będą mogli obejrzeć ziarna pyłku różnych roślin (leszczyna, sosna, lilia, cis, itp.). Zobaczymy pod mikroskopem jak wygląda „kwiat paproci”. Uczestnicy będą mogli przygotować preparaty z zarodników grzybów rosnących w Kortowie. Dowiemy się czym jest „rdza” występująca na roślinach.
REZERWACJA MIEJSC: mikolog@uwm.edu.pl

od 10 lat

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Pracownia mikroskopowa, ul. Prawocheńskiego 5

6

Tak

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

18:00-19:00

Przyroda Północy

Prowadzi: Mgr Krzysztof Lewandowski

Wykład poświęcony przyrodzie Skandynawii, bogato ilustrowany zdjęciami. Gatunki tam żyjące przystosowane są do życia w bardzo specyficznych warunkach. Muszą być odporne na niskie temperatury oraz umieć poradzić sobie z niedoborem pokarmu. Północne wybrzeża zamieszkiwane są przez wiele milionów ptaków klifowych, które tworzą niepowtarzalną scenerię niemożliwą do zaobserwowania w innych miejscach. Do takich gatunków należą kormorany czubate, nurzyki, mewy trójpalczaste a zwłaszcza maskonury, które ze względu na swój wygląd przyciągają uwagę miłośników ptaków z całego świata. Ciekawe gatunki np. edredony, ostrygojady czy biegusy występują na brzegach mórz okalających półwysep Skandynawski

b/o

Plac Łódzki 3, sala 316

30

Nie

18:00-20:00

Bioluminescencja, czyli emisja światła przez żywe organizmy

Prowadzi: Dr Piotr Pupel

Na czym polega bioluminescencja jaki jest jej mechanizm? Jakie organizmy mają zdolność emitowania światła i jakie ma to dla nich znaczenie? Czy z bioluminescencją możemy się spotkać w codziennym życiu i czy możemy ją praktycznie wykorzystać? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną przedstawione w trakcie prezentacji na temat tego niezwykłego zjawiska. Ponadto planowany jest pokaz czystych kultur bakterii bioluminescencyjnych oraz wpływu różnych czynników na emisję światła.

od 14 lat

Collegium Biologiae, sala P6

50

Nie

18:30-19:00

Mój sąsiad nietoperz, Część 1: Prelekcja wprowadzająca, prezentująca ogólną wiedzę o nietoperzach.

Prowadzi: dr Lech Pietrzak

Region Warmii i Mazur zasiedlany jest przez bardzo bogatą faunę nietoperzy. Występuje tu 17 gatunków (spośród 26 występujących w Polsce), których populacje są bardzo liczne. Sprzyja im duża różnorodność krajobrazu, rozdrobnienie i urozmaicona struktura terenów rolniczych, a także dawna zabudowa. Wszystkie stwierdzone w naszym regionie gatunki mogą wykorzystywać schronienia w obrębie zabudowań użytkowanych przez ludzi, przynajmniej w niektórych okresach swojego cyklu rocznego.
Użytkowanie kryjówek w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi może rodzić sytuacje konfliktowe, które nie rzadko kończą się śmiercią nietoperzy. W samym Olsztynie odnotowujemy rocznie 2-3 przypadki celowego uszkodzenia nietoperza (na skutek uderzenia szufelką, miotłą itp.), i 20-30 próśb o pomoc i informacje w związku z nietoperzami, które „zagnieździły” się w budynku. Jak widać, sąsiedztwo ludzi i nietoperzy często nie jest łatwe, w dodatku sytuacja taka nie jest prosta z prawnego punktu widzenia.
Na wykładzie postaramy się przekazać podstawowe informacje o nietoperzach a także przedstawić i omówić przykłady problemów "sąsiedzkich", które zdarzają się w naszym województwie. Przedstawimy też przepisy prawne związane z tym zagadnieniem.

od 10 lat

Collegium Biologiae, sala 05

30

Nie

Kategoria: Żywa biblioteka

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

18:00-19:00

Czy porosty mają łatwe życie? (porosty - grzyby zlichenizowane)

Prowadzi: Dr Anna Zalewska

1. Czy symbioza porostowa to tylko „zwykły” mutualizm grzyba i glonu, czy skomplikowana symbioza wieloskładnikowa z udziałem bakterii i innych grzybów? Co wiadomo na podstawie najnowszych badań?

2. Jak żyją porosty – fizjologia
i ekofizjologia porostów żyjących na różnych podłożach (na skałach i w ich wnętrzu, na drewnie, na ziemi, na korze drzew, na żywych liściach roślin tropikalnych, na żywych mchach i innych porostach)

3. Jak porosty przystosowane są do trudnego życia w środowiskach ekstremalnych – w Arktyce i na Antarktydzie, w wysokich górach i na pustyniach ?

Rozmowa z ekologiem i lichenologiem w pracowni naukowej.
Podczas spotkania można będzie obejrzeć pod binokularem przykłady gatunków z różnych środowisk.
konieczna rezerwacja do 3.stycznia 2017 anna.zalewska.ol@wp.pl

od 15 lat

Plac Łódzki 1, II piętro, pok. 205

5

Tak

19:00


Kategoria: Pokazy/Warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

19:00-20:00

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzi: Naukowe Koło Mikrobiologów mgr Magdalena Górzyńska

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z tajnikami pracy mikrobiologa. Nauczą się podstaw obsługi mikroskopu oraz innych sprzętów laboratoryjnych. Dowiedzą się co „jedzą” bakterie oraz gdzie możemy je spotkać.
Nie zabraknie również wybuchowych atrakcji oraz konkursów z nagrodami.
Rezerwacja miejsc: mgr Magdalena Górzyńska, (89) 523 45 54

od 10 lat

Oczapowskiego 1A, Katedra Mikrobiologii, sala 206

15

Tak

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

19:00-19:40

Mój sąsiad nietoperz, Część 2: Prelekcja prezentujące nietoperze i sytuacja konfliktowe na linii nietoperze – człowiek w naszym regionie

Prowadzi: dr Joanna Duriasz

Region Warmii i Mazur zasiedlany jest przez bardzo bogatą faunę nietoperzy. Występuje tu 17 gatunków (spośród 26 występujących w Polsce), których populacje są bardzo liczne. Sprzyja im duża różnorodność krajobrazu, rozdrobnienie i urozmaicona struktura terenów rolniczych, a także dawna zabudowa. Wszystkie stwierdzone w naszym regionie gatunki mogą wykorzystywać schronienia w obrębie zabudowań użytkowanych przez ludzi, przynajmniej w niektórych okresach swojego cyklu rocznego.
Użytkowanie kryjówek w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi może rodzić sytuacje konfliktowe, które nie rzadko kończą się śmiercią nietoperzy. W samym Olsztynie odnotowujemy rocznie 2-3 przypadki celowego uszkodzenia nietoperza (na skutek uderzenia szufelką, miotłą itp.), i 20-30 próśb o pomoc i informacje w związku z nietoperzami, które „zagnieździły” się w budynku. Jak widać, sąsiedztwo ludzi i nietoperzy często nie jest łatwe, w dodatku sytuacja taka nie jest prosta z prawnego punktu widzenia.
Na wykładzie postaramy się przekazać podstawowe informacje o nietoperzach a także przedstawić i omówić przykłady problemów "sąsiedzkich", które zdarzają się w naszym województwie. Przedstawimy też przepisy prawne związane z tym zagadnieniem.

od 10 lat

Collegium Biologiae, sala 05

30

Nie

19:40-20:00

Mój sąsiad nietoperz, Część 3: Prelekcja prezentujące aspekty prawne związane z ochroną nietoperzy

Prowadzi: mgr Paweł Janczyk

Region Warmii i Mazur zasiedlany jest przez bardzo bogatą faunę nietoperzy. Występuje tu 17 gatunków (spośród 26 występujących w Polsce), których populacje są bardzo liczne. Sprzyja im duża różnorodność krajobrazu, rozdrobnienie i urozmaicona struktura terenów rolniczych, a także dawna zabudowa. Wszystkie stwierdzone w naszym regionie gatunki mogą wykorzystywać schronienia w obrębie zabudowań użytkowanych przez ludzi, przynajmniej w niektórych okresach swojego cyklu rocznego.
Użytkowanie kryjówek w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi może rodzić sytuacje konfliktowe, które nie rzadko kończą się śmiercią nietoperzy. W samym Olsztynie odnotowujemy rocznie 2-3 przypadki celowego uszkodzenia nietoperza (na skutek uderzenia szufelką, miotłą itp.), i 20-30 próśb o pomoc i informacje w związku z nietoperzami, które „zagnieździły” się w budynku. Jak widać, sąsiedztwo ludzi i nietoperzy często nie jest łatwe, w dodatku sytuacja taka nie jest prosta z prawnego punktu widzenia.
Na wykładzie postaramy się przekazać podstawowe informacje o nietoperzach a także przedstawić i omówić przykłady problemów "sąsiedzkich", które zdarzają się w naszym województwie. Przedstawimy też przepisy prawne związane z tym zagadnieniem.

od 10 lat

Collegium Biologiae, sala 05

30

Nie

Kategoria: Żywa biblioteka

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

19:00-20:00

Sekretne życie chruścików (Insecta: Trichoptera)

Prowadzą: Dr hab. S. Czachorowski, prof. UWM

Rozmowa z ekologiem i entomologiem w pracowni naukowej. Proponowane tematy:
1. Jak chruściki budują swój domek?
2. Czy chruściki pomogą wyjaśnić filogenezę owadów i wyjście owadów na ląd?
3. Czego jeszcze nie wiemy o chruścika Polski i Europy.

Możliwość rezerwacji: e-mail stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl, tel. 89 523-43-03

b/o

Plac Łódzki 3, pok. 325 (III piętro)

4

Nie

20:00


Kategoria: pokazy/prezentacje

CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

20:00-22:30

Wiedźmy w laboratorium

Prowadzi: Grupa artystyczna Wiedźmuchy

W nocy, do laboratorium przylecą Wiedźmy. Nie wiadomo skąd się wzięły, czy wylęgły się w bagnistym lesie czy też uciekły z biotechnologicznego laboratorium (jako eksperyment szalonych naukowców, GMO). Przylecą na miotłach, zatańczą, opowiedzą kilka bajek, zorganizują nieziemski konkurs tylko dla odważnych i będą szukać chętnych studentów do współpracy w zakresie biotechnologii inżynierskiej (praca dyplomowa o charakterze aplikacyjnym). Wiedźmy, zioła i ochrona przyrody – w tej zabawie będzie drugie dno… i produkt regionalny. Będą też smarki trolla i inne niespodziewane atrakcje. Jednym słowem Wiedźmy w laboratorium czyli czary mary chromatograf stary.
Więcej o Wiedźmuchach i ich wyczynach: https://www.facebook.com/wiedzmuchy/

Bez ograniczeń

Collegium Biologiae, hol

50

Nie

20:00-23:00

Naukowcy po godzinach (laboratorium po godzinach)

Prowadzi: Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii

Coś na ząb czyli co naukowcy robią nieoficjalnie w laboratorium, nieformalne dyskusje z naukowcami w formie kawiarni naukowej. Dla ułatwienia rozmów pojawi się pieczony dzik, może nawet ciasta własnej roboty. Będą dyskusje o nauce w tym o łowiectwie i regulacji zwierzyny w ekosystemach, ziołach i ich wykorzystaniu w biogospodarce, o współpracy nauki z lokalnym przemysłem i małymi przedsiębiorstwami. Pojawią się wiedźmy w laboratorium, będzie maść czarownic do latania. Zachęcamy do przybycia z własnymi wiktuałami, by się pochwalić i poddać analizie organoleptycznej. Naukowcy też ludzie – muszą jeść, pić i cieszyć się życiem. Czasem mają poczucie humory.
Konsultacje i rozmowy kuluarowe na wszelkie tematy z naukami biologicznymi w tle.

od 16 lat

Collegium Biologiae, sala 05

60

Nie

Odwiedzin: 1975435 | Ostatnia aktualizacja: 2016-11-30, 10:50  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.