Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 13 stycznia 2017
zielonagora

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Zielonogórski

Ul. Szafrana 1

65-516 Zielona Góra

Program    układ kategoriami    układ tabelaryczny

15:00


Kategoria: laboratoria

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-17:30

Na tropie przestępcy

Prowadzą: dr Ewa Bok, Aleksandra Kożańska, dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE:
Przybliżenie metod wykorzystywanych w kryminalistyce.
Porównanie starych-tradycyjnych metod z nowoczesnymi metodami biologii molekularnej stosowanymi w celu identyfikacji osobniczej.
Identyfikacja „hipotetycznego przestępcy” na podstawie analizy genetycznej z wykorzystaniem technik biologii molekularnej.
PRZEBIEG:
1. Uczestnicy przygotują reakcję trawienia materiału genetycznego zebranego od „podejrzanych” i „z miejsca przestępstwa”.
2. Uczestnicy przeprowadzą rozdział uzyskanych po trawieniu fragmentów DNA w polu elektrycznym.
3. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tradycyjnymi i nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w kryminalistyce (prezentacja multimedialna).
4. Na podstawie analizy uzyskanych wyników uczestnicy rozwiążą zagadkę i wskażą, który z „podejrzanych” popełnił przestępstwo.

od 15 lat

ul. Monte Cassino 21b, budynek A-26, sala 124

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Rozpoznać bakterie

Prowadzą: dr Justyna Mazurek, Justyna Pisarek, dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE: Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Pokazanie bakterii w naszym otoczeniu.
PRZEBIEG:
1.Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek, i różnic w budowie, oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu.
2. Oglądanie pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych, probiotyków.

od 15 lat

ul. Monte Cassino 21b, budynek A-26, sala 13

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Pasożyty – mistrzowie innowacji

Prowadzą: dr inż. Jan Cichocki, prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, mgr Adrianna Kościelska, dr Elżbieta Roland, dr inż. Agnieszka Ważna

CELE:
Każde zwierzę ma swoje specyficzne siedlisko. Dla jednych jest to ocean, a dla innych las. Jest jednak grupa zwierząt, dla których siedliskiem jesteśmy my - ludzie. Niektóre preferują naszą skórę i włosy, inne znajdują przytulne schronienie w naszej krwi, jelitach i płucach. Jakie ewolucyjne przystosowania pozwoliły tym zwierzętom zasiedlić nasze organizmy i jakimi drogami przedostają się do naszego ciała? Okazja, żeby poznać zwierzęta, dla których jesteśmy wygodnym mieszkaniem.
PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie:
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką endo- i egzopasożytów.
2. Realizacja:
a) Obserwacja mikroskopowa i makroskopowa wybranych przedstawicieli pasożytów człowieka.
b) Analiza przystosowań organizmów do pasożytniczego trybu życia.
c) Przegląd najgroźniejszych pasożytów człowieka.
3. Podsumowanie.

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 216

brak miejsc

Tak

15:30-16:15

Noc z zimną krwią

Prowadzą: dr hab. Mariusz Kasprzak prof. UZ, mgr Monika Grandtke, mgr Mateusz Ciepliński, mgr Róża Petela, mgr Ariel Durajski

CEL zajęć: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG zajęć:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Morfologia krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi, barwienie metodą Hema Stain oraz analiza. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

od 12 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Biotechnolog w kuchni

Prowadzi: dr Andrzej Jurkowski

W ramach zajęć uczestnicy dowiedzą się jak wyizolować DNA z warzyw i owoców za pomocą środków i metod dostępnych w kuchni.
Podczas zajęć uczestnicy wykonają także „sztuczny kawior”- kolorowe, zdrowe i smaczne kuleczki, które urozmaicą każde danie.

od 12 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 205-206

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Warzywa w skali mikro

Prowadzą: mgr Anna Wróblewska-Kurdyk, mgr Katarzyna Stec

Cele: Poznanie budowy i obsługi mikroskopu świetlnego i stereoskopowego. Opanowanie przez uczniów techniki mikroskopowania. Samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych przy wykorzystaniu drobnego sprzętu laboratoryjnego i odpowiednich barwników. Przyswojenie informacji z zakresu budowy komórki roślinnej.
Przebieg: Prowadzący zapoznaje uczestników z budową i obsługą mikroskopów. Prezentuje szkło laboratoryjne i narzędzia potrzebne do przygotowania preparatu mikroskopowego. Uczestnicy, korzystając z przygotowanego materiału biologicznego i narzędzi laboratoryjnych samodzielnie przygotowują preparaty mikroskopowe, które następnie oglądają pod mikroskopem. Przy pomocy materiałów dydaktycznych przedstawiających budowę komórki roślinnej rozpoznają elementy widoczne w obrazie mikroskopowym.

od 14 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 7

brak miejsc

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:30-16:30

Mój sąsiad – nietoperz

Prowadzą: Anna Bator, Jan Cichocki

Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wielu twierdzi, że są brzydkie i odrażające, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 217

brak miejsc

Tak

15:30-16:15

Małe, mniejsze, najmniejsze – warsztaty mikroskopii

Prowadzą: dr Krystyna Walińska, studenci z Koła Naukowego Biologów

CELE: Celem projektu jest przedstawienie podstaw mikroskopowania – wybór
i przygotowanie materiału biologicznego, przygotowanie preparatu, zasady prowadzenia obserwacji mikroskopowych. Uczestnicy warsztatów przygotują własne preparaty, przeprowadzą obserwacje, a załączone schematy pozwolą na interpretację obrazu.
PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach (przy każdym stanowisku jest miejsce dla dwóch uczestników) przygotowany będzie sprzęt mikroskopowy, materiał biologiczny i zestawy eksperymentalne. Każdym stanowiskiem będzie opiekował się student. Uczestnicy przygotują preparat mikroskopowy oraz przeprowadzą obserwację mikroskopową i wypełnią kartę pracy. Podsumowaniem zajęć będzie specjalny certyfikat dla każdego uczestnika.

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

15:30-16:15

Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krzewy po pędach zimowych?

Prowadzi: dr hab. Grzegorz Iszkuło

CELE: Celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów.
PRZEBIEG: Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów liściastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Klucz zaopatrzony będzie również w zdjęcia. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić drzewa i krzewy pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

b/o

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 117

brak miejsc

Tak

15:30-16:15

Sekrety ptaków

Prowadzą: dr Olaf Ciebiera, mgr Ewa Burda, doktoranci Katedry Ochrony Przyrody

CELE: Przedstawienie wiadomości z zakresu ewolucji i przystosowań anatomicznych jakie wykształciły ptaki do lotu, zdobywania pokarmu, życia w stadzie. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące biologii życia ptaków, środowiska występowania, zagrożeń i ochrony ptaków, które możemy spotkać w Polsce.
PRZEBIEG:
1) Prezentacja multimedialna – przedstawienie wizerunków i głosów wybranych gatunków.
2) Prezentacja multimedialna – wiadomości z zakresu ewolucji, przystosowań anatomicznych, biologii i życia ptaków.
3) Zadania do rozwiązania na podstawie wysłuchanych wiadomości oraz instrukcjach w kartach pracy.

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 18

brak miejsc

Tak

15:30-16:15

Poznaj wybrane gatunki polskich płazów i ich sposoby komunikowania się między sobą

Prowadzą: mgr Magdalena Wieczorek, dr Bartłomiej Najbar

CELE: Celem projektu jest przedstawienie różnorodności lokalnego (lubuskiego) świata płazów, poznanie ich charakterystycznych cech morfologicznych oraz specyfiki i zróżnicowania głosów wydawanych przez nie zwłaszcza w okresach rozrodu. Zaprezentowany zostanie krótki film o godach ropuchy szarej. Zostanie dokonane porównanie budowy szkieletu płazów bezogonowych i ogoniastych, z wykorzystaniem schematów multimedialnych oraz zaprezentowany zostanie składany szkielet żaby.
Zostanie podkreślona potrzeba ochrony tej grupy zwierząt oraz rola jaką pełnią one w typowych dla siebie ekosystemach, powszechnie uważanych za zagrożone degradacją.
PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach zostaną przygotowane indywidualne karty pracy. Uczestnicy warsztatów będą korzystali z dużych plansz (fotografii) przedstawiających wybrane gatunki płazów oraz z pokazu multimedialnego. Ponadto będą oni odsłuchiwali głosy płazów, a także wykorzystywali składany szkielet żaby, dla zobrazowania jej budowy. Przy każdym stanowisku zostanie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników.

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 219

brak miejsc

Tak

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:30-16:00

Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) - za i przeciw

Prowadzą: dr Renata Grochowalska, dr Beata Machnicka

CEL zajęć: Omówienie korzyści oraz zagrożeń płynących z modyfikacji genetycznej organizmów.
PRZEBIEG wykładu:
1. Definicja organizmów genetycznie modyfikowanych.
2. Cele modyfikacji roślin – przykłady roślin GM.
3. Uprawy roślin GM na świecie.
4. Cele modyfikacji zwierząt - przykłady zwierząt GM.
5. Korzyści płynące z genetycznych modyfikacji organizmów.
6. Obawy przed GMO.
7. Badania naukowe- prof. A.Pusztai i G-E Serallini.

gimnazjum-dorośli

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

Bez ograniczeń

Nie

16:00


Kategoria: laboratoria

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:30-17:15

Noc z zimną krwią

Prowadzą: dr hab. Mariusz Kasprzak prof. UZ, mgr Monika Grandtke, mgr Mateusz Ciepliński, mgr Róża Petela, mgr Ariel Durajski

CEL zajęć: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG zajęć:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Morfologia krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi, barwienie metodą Hema Stain oraz analiza. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

od 12 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Rozpoznać bakterie

Prowadzą: dr Justyna Mazurek, Justyna Pisarek, dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE: Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Pokazanie bakterii w naszym otoczeniu.
PRZEBIEG:
1.Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek, i różnic w budowie, oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu.
2. Oglądanie pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych, probiotyków.

od 15 lat

ul. Monte Cassino 21b, budynek A-26, sala 13

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Pasożyty – mistrzowie innowacji

Prowadzą: dr inż. Jan Cichocki, prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, mgr Adrianna Kościelska, dr Elżbieta Roland, dr inż. Agnieszka Ważna

CELE:
Każde zwierzę ma swoje specyficzne siedlisko. Dla jednych jest to ocean, a dla innych las. Jest jednak grupa zwierząt, dla których siedliskiem jesteśmy my - ludzie. Niektóre preferują naszą skórę i włosy, inne znajdują przytulne schronienie w naszej krwi, jelitach i płucach. Jakie ewolucyjne przystosowania pozwoliły tym zwierzętom zasiedlić nasze organizmy i jakimi drogami przedostają się do naszego ciała? Okazja, żeby poznać zwierzęta, dla których jesteśmy wygodnym mieszkaniem.
PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie:
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką endo- i egzopasożytów.
2. Realizacja:
a) Obserwacja mikroskopowa i makroskopowa wybranych przedstawicieli pasożytów człowieka.
b) Analiza przystosowań organizmów do pasożytniczego trybu życia.
c) Przegląd najgroźniejszych pasożytów człowieka.
3. Podsumowanie.

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 216

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Biotechnolog w kuchni

Prowadzi: dr Andrzej Jurkowski

W ramach zajęć uczestnicy dowiedzą się jak wyizolować DNA z warzyw i owoców za pomocą środków i metod dostępnych w kuchni.
Podczas zajęć uczestnicy wykonają także „sztuczny kawior”- kolorowe, zdrowe i smaczne kuleczki, które urozmaicą każde danie.

od 12 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 205-206

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Warzywa w skali mikro

Prowadzą: mgr Anna Wróblewska-Kurdyk, mgr Katarzyna Stec

Cele: Poznanie budowy i obsługi mikroskopu świetlnego i stereoskopowego. Opanowanie przez uczniów techniki mikroskopowania. Samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych przy wykorzystaniu drobnego sprzętu laboratoryjnego i odpowiednich barwników. Przyswojenie informacji z zakresu budowy komórki roślinnej.
Przebieg: Prowadzący zapoznaje uczestników z budową i obsługą mikroskopów. Prezentuje szkło laboratoryjne i narzędzia potrzebne do przygotowania preparatu mikroskopowego. Uczestnicy, korzystając z przygotowanego materiału biologicznego i narzędzi laboratoryjnych samodzielnie przygotowują preparaty mikroskopowe, które następnie oglądają pod mikroskopem. Przy pomocy materiałów dydaktycznych przedstawiających budowę komórki roślinnej rozpoznają elementy widoczne w obrazie mikroskopowym.

od 14 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 7

brak miejsc

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:00-16:30

Zmodyfikuj DNA

Prowadzą: dr Elżbieta Heger, dr Dżamila Bogusławska, studentki: Elwira Zygielewicz, Paulina Tarach, Justyna Stanowska, Ewelina Nisio

Gra edukacyjna
CEL: Symulacja praktycznych sposobów wprowadzania "obcego" materiału genetycznego do DNA gospodarza.
Gra stanowi uzupełnienie zaprezentowanego wcześniej, w tej samej lokalizacji, wykładu: "Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) - za i przeciw".
PRZEBIEG: Grupa dzieli się na dwie drużyny rywalizujące ze sobą o poprawne i szybsze tempo wykonania założonego zadania, wybiera również swojego koordynatora. Każdy z uczestników otrzymuje plakietki oznaczone symbolami odpowiednich wzorów chemicznych. Przy pomocy informacji na udostępnionych planszach określa swoją rolę, jako: element DNA, białka enzymatycznego, nośnika wysokoenergetycznego lub kofaktora i dobiera z dostępnej puli odpowiadającą sobie nazwę. Oznaczone "elementy" przedstawiają się swojemu koordynatorowi, którego zadaniem jest przedstawienie i zorganizowanie grupy wg otrzymanego zadania. Na zwycięzców czekają nagrody!

gimnazjum-liceum

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

5 z 30

Tak

16:30-17:15

Małe, mniejsze, najmniejsze – warsztaty mikroskopii

Prowadzą: dr Krystyna Walińska, studenci z Koła Naukowego Biologów

CELE: Celem projektu jest przedstawienie podstaw mikroskopowania – wybór
i przygotowanie materiału biologicznego, przygotowanie preparatu, zasady prowadzenia obserwacji mikroskopowych. Uczestnicy warsztatów przygotują własne preparaty, przeprowadzą obserwacje, a załączone schematy pozwolą na interpretację obrazu.
PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach (przy każdym stanowisku jest miejsce dla dwóch uczestników) przygotowany będzie sprzęt mikroskopowy, materiał biologiczny i zestawy eksperymentalne. Każdym stanowiskiem będzie opiekował się student. Uczestnicy przygotują preparat mikroskopowy oraz przeprowadzą obserwację mikroskopową i wypełnią kartę pracy. Podsumowaniem zajęć będzie specjalny certyfikat dla każdego uczestnika.

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

16:30-17:15

Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krzewy po pędach zimowych?

Prowadzi: dr hab. Grzegorz Iszkuło

CELE: Celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów.
PRZEBIEG: Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów liściastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Klucz zaopatrzony będzie również w zdjęcia. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić drzewa i krzewy pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

b/o

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 117

brak miejsc

Tak

16:30-17:15

Sekrety ptaków

Prowadzą: dr Olaf Ciebiera, mgr Ewa Burda, doktoranci Katedry Ochrony Przyrody

CELE: Przedstawienie wiadomości z zakresu ewolucji i przystosowań anatomicznych jakie wykształciły ptaki do lotu, zdobywania pokarmu, życia w stadzie. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące biologii życia ptaków, środowiska występowania, zagrożeń i ochrony ptaków, które możemy spotkać w Polsce.
PRZEBIEG:
1) Prezentacja multimedialna – przedstawienie wizerunków i głosów wybranych gatunków.
2) Prezentacja multimedialna – wiadomości z zakresu ewolucji, przystosowań anatomicznych, biologii i życia ptaków.
3) Zadania do rozwiązania na podstawie wysłuchanych wiadomości oraz instrukcjach w kartach pracy.

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 18

1 z 15

Tak

16:30-17:15

Poznaj wybrane gatunki polskich płazów i ich sposoby komunikowania się między sobą

Prowadzą: mgr Magdalena Wieczorek, dr Bartłomiej Najbar

CELE: Celem projektu jest przedstawienie różnorodności lokalnego (lubuskiego) świata płazów, poznanie ich charakterystycznych cech morfologicznych oraz specyfiki i zróżnicowania głosów wydawanych przez nie zwłaszcza w okresach rozrodu. Zaprezentowany zostanie krótki film o godach ropuchy szarej. Zostanie dokonane porównanie budowy szkieletu płazów bezogonowych i ogoniastych, z wykorzystaniem schematów multimedialnych oraz zaprezentowany zostanie składany szkielet żaby.
Zostanie podkreślona potrzeba ochrony tej grupy zwierząt oraz rola jaką pełnią one w typowych dla siebie ekosystemach, powszechnie uważanych za zagrożone degradacją.
PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach zostaną przygotowane indywidualne karty pracy. Uczestnicy warsztatów będą korzystali z dużych plansz (fotografii) przedstawiających wybrane gatunki płazów oraz z pokazu multimedialnego. Ponadto będą oni odsłuchiwali głosy płazów, a także wykorzystywali składany szkielet żaby, dla zobrazowania jej budowy. Przy każdym stanowisku zostanie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników.

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 219

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Mój sąsiad – nietoperz

Prowadzą: Anna Bator, Jan Cichocki

Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wielu twierdzi, że są brzydkie i odrażające, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 217

brak miejsc

Tak

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:30-17:00

Genetycznie modyfikowane organizmy - za i przeciw

CEL zajęć: Omówienie korzyści oraz zagrożeń płynących z modyfikacji genetycznej organizmów.
PRZEBIEG wykładu:
1. Definicja organizmów genetycznie modyfikowanych.
2. Cele modyfikacji roślin – przykłady roślin GM.
3. Uprawy roślin GM na świecie.
4. Cele modyfikacji zwierząt - przykłady zwierząt GM.
5. Korzyści płynące z genetycznych modyfikacji organizmów.
6. Obawy przed GMO.
7. Badania naukowe- prof. A.Pusztai i G-E Serallini.

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

Bez ograniczeń

Nie

17:00


Kategoria: laboratoria

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

17:30-18:15

Noc z zimną krwią

Prowadzą: dr hab. Mariusz Kasprzak prof. UZ, mgr Monika Grandtke, mgr Mateusz Ciepliński, mgr Róża Petela, mgr Ariel Durajski

CEL zajęć: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG zajęć:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Morfologia krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi, barwienie metodą Hema Stain oraz analiza. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

od 12 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

17:45-20:15

Na tropie przestępcy

Prowadzą: dr Ewa Bok, Aleksandra Kożańska, dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE:
Przybliżenie metod wykorzystywanych w kryminalistyce.
Porównanie starych-tradycyjnych metod z nowoczesnymi metodami biologii molekularnej stosowanymi w celu identyfikacji osobniczej.
Identyfikacja „hipotetycznego przestępcy” na podstawie analizy genetycznej z wykorzystaniem technik biologii molekularnej.
PRZEBIEG:
1. Uczestnicy przygotują reakcję trawienia materiału genetycznego zebranego od „podejrzanych” i „z miejsca przestępstwa”.
2. Uczestnicy przeprowadzą rozdział uzyskanych po trawieniu fragmentów DNA w polu elektrycznym.
3. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tradycyjnymi i nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w kryminalistyce (prezentacja multimedialna).
4. Na podstawie analizy uzyskanych wyników uczestnicy rozwiążą zagadkę i wskażą, który z „podejrzanych” popełnił przestępstwo.

od 15 lat

ul. Monte Cassino 21b, budynek A-26, sala 124

brak miejsc

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

17:00-17:30

Zmodyfikuj DNA

Prowadzą: dr Elżbieta Heger, dr Dżamila Bogusławska, studentki: Elwira Zygielewicz, Paulina Tarach, Justyna Stanowska, Ewelina Nisio

Gra edukacyjna
CEL: Symulacja praktycznych sposobów wprowadzania "obcego" materiału genetycznego do DNA gospodarza.
Gra stanowi uzupełnienie zaprezentowanego wcześniej, w tej samej lokalizacji, wykładu: "Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) - za i przeciw".
PRZEBIEG: Grupa dzieli się na dwie drużyny rywalizujące ze sobą o poprawne i szybsze tempo wykonania założonego zadania, wybiera również swojego koordynatora. Każdy z uczestników otrzymuje plakietki oznaczone symbolami odpowiednich wzorów chemicznych. Przy pomocy informacji na udostępnionych planszach określa swoją rolę, jako: element DNA, białka enzymatycznego, nośnika wysokoenergetycznego lub kofaktora i dobiera z dostępnej puli odpowiadającą sobie nazwę. Oznaczone "elementy" przedstawiają się swojemu koordynatorowi, którego zadaniem jest przedstawienie i zorganizowanie grupy wg otrzymanego zadania. Na zwycięzców czekają nagrody!

gimnazjum-liceum

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

brak miejsc

Tak

17:30-18:15

Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krzewy po pędach zimowych?

Prowadzi: dr hab. Grzegorz Iszkuło

CELE: Celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów.
PRZEBIEG: Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów liściastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Klucz zaopatrzony będzie również w zdjęcia. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić drzewa i krzewy pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

b/o

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 117

1 z 15

Tak

17:30-18:15

Poznaj wybrane gatunki polskich płazów i ich sposoby komunikowania się między sobą

Prowadzą: mgr Magdalena Wieczorek, dr Bartłomiej Najbar

CELE: Celem projektu jest przedstawienie różnorodności lokalnego (lubuskiego) świata płazów, poznanie ich charakterystycznych cech morfologicznych oraz specyfiki i zróżnicowania głosów wydawanych przez nie zwłaszcza w okresach rozrodu. Zaprezentowany zostanie krótki film o godach ropuchy szarej. Zostanie dokonane porównanie budowy szkieletu płazów bezogonowych i ogoniastych, z wykorzystaniem schematów multimedialnych oraz zaprezentowany zostanie składany szkielet żaby.
Zostanie podkreślona potrzeba ochrony tej grupy zwierząt oraz rola jaką pełnią one w typowych dla siebie ekosystemach, powszechnie uważanych za zagrożone degradacją.
PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach zostaną przygotowane indywidualne karty pracy. Uczestnicy warsztatów będą korzystali z dużych plansz (fotografii) przedstawiających wybrane gatunki płazów oraz z pokazu multimedialnego. Ponadto będą oni odsłuchiwali głosy płazów, a także wykorzystywali składany szkielet żaby, dla zobrazowania jej budowy. Przy każdym stanowisku zostanie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników.

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 219

1 z 14

Tak

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

17:45-18:45

Czy środowisko może zmieniać nasze geny i jak to wpływa na nasze zdrowie i kondycję?

Prowadzi: dr hab. Piotr Kamiński

Wykład połączony z dyskusją

gimnazjum-dorośli

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

Bez ograniczeń

Nie

18:00


Kategoria: laboratoria

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

18:00-19:00

Rozpoznać bakterie

Prowadzą: dr Justyna Mazurek, Justyna Pisarek, dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE: Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Pokazanie bakterii w naszym otoczeniu.
PRZEBIEG:
1.Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek, i różnic w budowie, oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu.
2. Oglądanie pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych, probiotyków.

od 15 lat

ul. Monte Cassino 21b, budynek A-26, sala 13

3 z 10

Tak

18:00-19:00

Pasożyty – mistrzowie innowacji

Prowadzą: dr inż. Jan Cichocki, prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, mgr Adrianna Kościelska, dr Elżbieta Roland, dr inż. Agnieszka Ważna

CELE:
Każde zwierzę ma swoje specyficzne siedlisko. Dla jednych jest to ocean, a dla innych las. Jest jednak grupa zwierząt, dla których siedliskiem jesteśmy my - ludzie. Niektóre preferują naszą skórę i włosy, inne znajdują przytulne schronienie w naszej krwi, jelitach i płucach. Jakie ewolucyjne przystosowania pozwoliły tym zwierzętom zasiedlić nasze organizmy i jakimi drogami przedostają się do naszego ciała? Okazja, żeby poznać zwierzęta, dla których jesteśmy wygodnym mieszkaniem.
PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie:
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką endo- i egzopasożytów.
2. Realizacja:
a) Obserwacja mikroskopowa i makroskopowa wybranych przedstawicieli pasożytów człowieka.
b) Analiza przystosowań organizmów do pasożytniczego trybu życia.
c) Przegląd najgroźniejszych pasożytów człowieka.
3. Podsumowanie.

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 216

1 z 16

Tak

18:00-19:00

Biotechnolog w kuchni

Prowadzi: dr Andrzej Jurkowski

W ramach zajęć uczestnicy dowiedzą się jak wyizolować DNA z warzyw i owoców za pomocą środków i metod dostępnych w kuchni.
Podczas zajęć uczestnicy wykonają także „sztuczny kawior”- kolorowe, zdrowe i smaczne kuleczki, które urozmaicą każde danie.

od 12 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 205-206

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Warzywa w skali mikro

Prowadzą: mgr Anna Wróblewska-Kurdyk, mgr Katarzyna Stec

Cele: Poznanie budowy i obsługi mikroskopu świetlnego i stereoskopowego. Opanowanie przez uczniów techniki mikroskopowania. Samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych przy wykorzystaniu drobnego sprzętu laboratoryjnego i odpowiednich barwników. Przyswojenie informacji z zakresu budowy komórki roślinnej.
Przebieg: Prowadzący zapoznaje uczestników z budową i obsługą mikroskopów. Prezentuje szkło laboratoryjne i narzędzia potrzebne do przygotowania preparatu mikroskopowego. Uczestnicy, korzystając z przygotowanego materiału biologicznego i narzędzi laboratoryjnych samodzielnie przygotowują preparaty mikroskopowe, które następnie oglądają pod mikroskopem. Przy pomocy materiałów dydaktycznych przedstawiających budowę komórki roślinnej rozpoznają elementy widoczne w obrazie mikroskopowym.

od 14 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 7

brak miejsc

Tak

Kategoria: warsztaty

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

18:00-19:00

Mój sąsiad – nietoperz

Prowadzą: Anna Bator, Jan Cichocki

Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wielu twierdzi, że są brzydkie i odrażające, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?

od 10 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 217

brak miejsc

Tak

18:30-19:15

Sekrety ptaków

Prowadzą: dr Olaf Ciebiera, mgr Ewa Burda, doktoranci Katedry Ochrony Przyrody

CELE: Przedstawienie wiadomości z zakresu ewolucji i przystosowań anatomicznych jakie wykształciły ptaki do lotu, zdobywania pokarmu, życia w stadzie. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące biologii życia ptaków, środowiska występowania, zagrożeń i ochrony ptaków, które możemy spotkać w Polsce.
PRZEBIEG:
1) Prezentacja multimedialna – przedstawienie wizerunków i głosów wybranych gatunków.
2) Prezentacja multimedialna – wiadomości z zakresu ewolucji, przystosowań anatomicznych, biologii i życia ptaków.
3) Zadania do rozwiązania na podstawie wysłuchanych wiadomości oraz instrukcjach w kartach pracy.

szkoła podstawowa, gimnazjum, li

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 18

3 z 15

Tak

Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

18:30-19:15

Dobry, zły czy brzydki? Reputacja nietoperza

Prowadzi: mgr Adrianna Kościelska

Dobry, zły czy brzydki? Reputacja nietoperza
Nietoperze od zawsze otaczała aura tajemniczości. Przez wieki cieszyły się wśród ludzi złą sławą. Kojarzone były z wampirami, siłami zła, często stanowiły atrybut czarownicy. Są jednak też kultury, w których te latające ssaki odgrywają wyłącznie pozytywną rolę. Celem wykładu będzie przybliżenie symboliki nietoperza, jego miejsca w kulturach świata oraz obalenie popularnych mitów.

gimnazjum-dorośli

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 219

Bez ograniczeń

Nie

18:45-19:45

Mikroelementy w środowisku jako czynniki wpływające na organizm człowieka

Prowadzą: dr. n. med. Zbigniew Karaś, dr hab. Piotr Kamiński

Wykład połączony z dyskusją.
Prowadzą:
dr. n. med. Zbigniew Karaś Oddział Kliniki Dermatologii, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr hab. Piotr Kamiński, WNB UZ, Zielona Góra

gimnazjum-dorośli

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

Bez ograniczeń

Nie

19:00


Kategoria: wykłady

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

19:20-20:20

Tendencje przemian międzypokoleniowych i przyśpieszenie rozwoju osobniczego człowieka

Prowadzą: dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ i mgr Marta Choptiany

Przyśpieszenie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży zarówno w kontekście zmian międzypokoleniowych (np. stuletnich) jak i w obrębie Homo sapiens interesuje licznych badaczy. Przedstawione zostaną terminy trendu sekularnego, akceleracji rozwoju i retardacji. Przedstawione będą przyczyny tych zmian zarówno dodatnie jak i ujemne tych zjawisk, a także konsekwencje praktyczne wynikające z trendu sekularnego i akceleracji rozwoju biologicznego człowieka.

Bez ograniczeń

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 219

Bez ograniczeń

Nie

Odwiedzin: 1975906 | Ostatnia aktualizacja: 2016-11-30, 10:50  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.